ISBN

Het dagboek van Frida Vogels (1930), wier roman De harde kern werd bekroond met de Libris-prijs 1994, beslaat zevenduizend bladzijden....

Twee treurspelen van P. C. Hooft uit 1613 en 1617 over onderwerpen uit de Hollandse historie werden bezorgd door Henk Duits in de prestigieuze Delta-reeks: Geeraerdt van Velsen/Baeto (Bert Bakker;

euro 2 9,95 ).

Met zijn vorige worp had redacteur Chrétien Breukers van de Windroos-reeks succes: Eva Cox is genomineerd voor de Buddingh'-prijs. Nu opnieuw vier onbekende dichterlijke talenten: Guido van der Wolk (Fluim), Maarten Das (De voddenman zingt), Richard Steegmans (R ingelorend zelfportret op haar leeuwenhuid) en Fred Papenhove (De Rode Soldatenvis). Uitgeverij Holland; euro 5,95 per deel.

Het is 1999, en Diederik Lamb is de koning van de internetbusiness. Dat gaat dus mis, in Hyper van Jacob van Duijn (Arena;

euro 17,50); en wat je overkomt als je ex een roman publiceert b e s ch r i j f t Philibert Schogt in De vrouw van de filosoof (De Arbeiderspers;

euro 16,95 ).

Een romantische roman uit 1835 van Hans Christian Andersen, die hij niet alleen voor kinderen schreef: De improvisator, vertaald door Jan Baptist (Atheneum-Polak & Van Gennep;

euro 12,50); een historische roman over een strijder voor rechtvaardigheid, Zorro van Isabel Allende, werd vertaald door Rikkie Degenaar (Wereldbibliotheek;

euro 18,50); de geestige, bekroonde, korte tweeledige vertelling Ve r -frühte Tierliebe van Katja-Lange Müller uit 1995 werd vertaald door Els Snick en verscheen als Puppy liefde (We r e l d b i b l i o t h e e k ; euro 14,50).

Benny Poteat ziet een jonge vrouw zelfmoord plegen. Wie is zij, en moet hij naar de politie? Het tweede boek van de Amerikaan Steven Sherrill werd vertaald door Inge de Heer en Johannes Jonkers: Schimmen van een verdronken meisje (Anthos;

euro 19,95). De nieuwe roman van Andrew Miller, De optimisten (Anthos; euro 22,95), vertaald door Auke Leistra, behandelt de strijd van een Londense fotojournalist die een volkerenmoord in Afrika meemaakte en sindsdien niet meer in goedheid gelooft.

Non-fictie

Dertien jaar correspondentschap voor de NOS in Washington voerde Charles Groenhuijsen tot de conclusie: Amerikanen zijn niet gek (Balans; euro 16,50). En voor Gespleten land doorkruiste de journaliste Annemieke Hendriks de Pools-Duitse grensstreek (Bas Lubberhuizen; euro 22,90).

Meer Hollandse nieuwe: De laatste haringvissers van Nederland, van de in Tholen geboren Louis de Jonge (Balans; euro 17,50). Zestig jaar nasleep van het koloniale verleden in Indische rekening van Hans Meijer, over Indië, Nederland en de zogeheten b a ck -pay-kwestie (Boom; euro 24,50).

Tweede-Kamerlid Farah Karimi (Iran, 1960) over haar verleden en idealen, in het met Chris Keulemans geschreven Het geheim van het vuur (Arena ;

euro 17,50). Journaliste Ellen de Vries blikt terug op Suriname na de binnenlandse oorlog (KIT Publishers; euro 17,50).

Nu is ze zangeres in Duitsland, maar in Strijden voor mijn land kijkt Senait Mehari terug op haar jaren als kindsoldaat in Eritrea (Arena; 18,50).

Meer over