ISBN

In de jaren vijftig was praten over de Tweede Wereldoorlog nog allesbehalve vanzelfsprekend. Het waren jaren van hard werken en niet klagen....

Historicus Pieter Stokvis verkent in Huishouden, huwelijk, gezin - Huiselijk leven in de 20ste eeuw (Ad. Donker; euro 19,90) de ontwikkelingen in levensstijl sinds 1920. We dringen door in het intieme domein van huwelijk en gezin. 'Zaterdags wasten wij ons in de keuken in een grote teil' en 'groenteman, melkboer, bakker en petroleumman kwamen aan de deur', het zijn verhalen die een beeld geven van een huiselijke sfeer waarvan huidige generaties zich nauwelijks een voorstelling kunnen maken.

In 1996 schreef Jonathan Franzen, die in 2001 in één klap beroemd werd met zijn roman The Corrections, een essay in Harper's waarin hij de roman een noodlottige toekomst voorspelde, hetgeen hij meteen logenstrafte met zijn eigen roman. In de bundel How To Be Alone staat dit essay gepubliceerd, samen met andere artikelen en reportages van Franzen. De bundel is nu vertaald, door Paul van den Hout, als De kunst van het alleenzijn (Prometheus; euro 22,50).

Michael Palin reisde naar alle uithoeken van de wereld en van de Noord- naar de Zuidpool, de cirkel rond. In Sahara (Anthos; euro 26,90) maakt Palin met zijn team ('dat tot onze schok ruim vijftig jaar oud was') een reis door alle Sahara-landen, van Gibraltar langs de Westelijke Sahara naar Mauretanië en Senegal, van Mali naar Tunesië en Algerije, in honderd dagen. 'De Sahara is net zo groot als de Verenigde Staten, heeft niet meer inwoners dan Norfolk en bestaat slechts voor 15 procent uit zand.' Tevens verschenen het fotoboek van Palins vaste fotograaf en gastronomisch adviseur Basil Pao, Inside Sahara (Anthos; euro 29,90), en een herdruk van Palins In het spoor van Hemingway ((Anthos; euro 17,90), een verhaal over alle plekken die Ernest Hemingway heeft aangedaan.

Uitgeverij 521 zal de komende tijd in de Sandwich-reeks elk halfjaar twee bundels uitgeven van onbekende, vergeten of verwaarloosde dichters. De reeks staat onder redactie van Gerrit Komrij. Het eerste deeltje was het debuut van de dichter Philip Hoorne, deel twee is een keuze uit het werk van enkele 'drekpoëten': Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg 'en consorten'. 'Rook stront, en spaar je geld. Tabak is ongezond.' De deeltjes kosten euro 12,50.

In 1903 ontploft een schip bij de Schotse kust. Veel passagiers verdrinken, maar Billie, die niet kan lezen en schrijven, overleeft de ramp. Ze weigert te vertellen waarom ze vóór de ontploffing wist te ontkomen. Billies kus (Meulenhoff; euro 19,50) is de vertaling van het zesde boek van de Nieuw-Zeelandse schrijfster Elizabeth Knox.

Wie het wel gehad heeft met duistere metaforen als overspannen hyperbolen, hij leze het gedicht 'Lulverhaal' van Ingmar Heytze. 'O pik/ O paal/ O zuil/ O graal/ O knots'. Enzovoort. Uit de nieuwe bundel Het ging over rozen (Podium; euro 12,50).

Bij Bert Bakker verscheen de vierde, herziene en uitgebreide editie van de Gedichten van K.P. Kavafis, in de vertaling van Mario Molegraaf en zijn vorig jaar overleden vriend Hans Warren. De uitgave (euro 36,95) is tweetalig: links het Grieks, rechts het Nederlands. Kavafis, de dichter van 'Ithaka' en 'In afwachting van de barbaren', was, schrijven de vertalers in hun inleiding, 'een Griek die slechts een paar keer in Griekenland is geweest. Hij maakte poëzie die niet poëtisch wilde zijn. Hij schreef over liefdes die er nooit waren geweest.'

Weinig filosofen zijn zo diep verafschuwd en zozeer bewonderd als de zeventiende-eeuwse Benedictus de Spinoza. Het debat over de interpretatie van zijn Ethica (Prometheus/Bert Bakker; euro 41,95) woedt nog tot op heden voort. De Ethica, een klassieker uit de filosofie, verschijnt nu in de serie Klassieken van de Nederlandse Letterkunde en is opnieuw vertaald en van commentaar voorzien door Henri Krop.

Meer over