isbn

De Nederlandse fotograaf Jaap van de Klomp traceerde ruim honderdvijftig zerken van befaamde Amerikaanse jazzmuzikanten. Praalgraven ontbreken niet in Jazz Lives, maar vaak genoeg ook wijzen de zerken op armoede en vergetelheid....

Meer jazz: in Blue Notes – Jazzportretten verzamelde (voormalig) HP/De Tijd-medewerker Fred van Doorn 21 persoonlijke portretten van ooit aan het platenlabel Blue Note gelieerde muzikanten. Van Doorn poetst nog eens de reputatie op van kopstukken als Thelonious Monk, Sonny Rollins en Art Blakey, maar heeft ook over minor poets als Tina Brooks en Sonny Clark veel zinnigs te melden.Thomas Rap; euro 17,90

Met het in het Nederlands verschijnen van de eerste roman van de Duitse schrijver W.G. Sebald, Duizelingen, is diens hele oeuvre nu in de Nederlandse taal verkrijgbaar. Een naamloze verteller reist door een groot deel van Europa, van Wenen naar Venetië en via de Alpen naar zijn – en Sebalds – geboorteplaats, een dorpje in Beieren. Herinneringen, geschiedenis, autobiografie en legendes mengen zich tot een inderdaad duizelingwekkend geheel. De – bekroonde – vertaling uit het Duits is van Ria van Hengel.De Bezige Bij; euro 18,90

Wat hebben vrouwen toch met schoenen? In De schoenenclub weet de in Washington wonende schrijfster Beth Harbison een tipje van deze sluier op te lichten. Vier vrouwen vormen samen genoemde club, waar bij het uitwisselen en becommentariëren van de nieuwste schoenen ook hartsgeheimen ter tafel komen. Vertaald door Maya Denneman.Truth & Dare; euro 15,95

Theo van Doesburg en Antony Kok richtten samen met onder meer Mondriaan in 1917 het tijdschrift De Stijl op, dat uitgroeide tot een internationaal podium voor de modernen in de kunst. De Stijl – overal absolute leiding bevat de complete briefwisseling tussen de architect Van Doesburg en Antony Kok, die werkte bij de spoorwegen, maar tevens dichter en filosoof was. Kunsthistorica Alied Ottevanger bezorgde de uitgave.Uitgeverij THOTH; euro 39,90

In het tweede deel van zijn memoires, Omstreden waarheid, beschrijft de bekende theoloog Hans Küng hoe hij na 1968 steeds heviger in botsing kwam met de officiële katholieke leer. Küng was van 1960 tot 1996 hoogleraar oecumenische theologie aan de Universiteit van Tübingen. In 1979 ontnam het Vaticaan hem zijn kerkelijke leerbevoegdheid. Küngs voornaamste tegenspeler: Joseph Ratzinger, de huidige paus Benedictus. Uit het Duits vertaald door Ton van der Stap.Ten Have; euro 39,90

Meer over