ISBN

'Volgens mij moet kunst chaos aanbrengen in de orde', zei Willem Brakman vier weken geleden in een interview van Arjan Peters in de Volkskrant....

Gjelt de Graaf debuteerde in 1990 met Het talent, en werd vooral bekend door zijn originele roman Wijneigen, uit 1999. En nu is er weer een roman, Essence (Querido; fl 41,76). Een copywriter en zijn vriendin trekken met bedoeïenen in Egypte van oase naar oase, op zoek naar de ooit op mysterieuze wijze verdwenen geliefde van de man.

De afdelingen in de nieuwe bundel gedichten van Piet Gerbrandy De zwijgende man is niet bitter (Meulenhoff; fl 39,56) dragen de titels 'delvend', 'glorend', 'winnend', 'naaiend', 'wikkend' en 'zwijgend'. In deze gedichten is een man op zoek naar zijn oorsprong, en keert hij na alle stadia van zijn leven te hebben doorzocht, zijn gezicht weer naar de toekomst. '(. . .) Hij raadt en drinkt, jaagt, slijt. Vervaardigt./ En gooit weg.'

Bij de Sdu is de derde, gewijzigde druk verschenen van Beel - Van vazal tot onderkoning (fl 55,10). Politicoloog en jurist Lambert J. Giebels, auteur van de Beel-biografie en later schrijver van een tweedelige biografie van Soekarno, heeft in deze derde druk nieuwe informatie opgenomen. L.J.M. Beel was minister, minister-president en ten slotte vice-voorzitter van de Raad van State. Hij was de vertrouwensman van koningin Juliana. Zijn grote invloed leidde tot de benaming 'onderkoning van Nederland'. Hij stierf in 1977.

'Hebt u Harry Potter ook met leren kaft?', vraagt een schattige Hell's Angel aan de boekhandelmevrouw. 'Schrijft u ook 'feel good' boeken?' vraagt de vrouwelijke helft van een mismoedig echtpaar op een receptie aan een schrijver. Voor Cicero-lezers is Titel zoekt boek (De Harmonie; fl 27,55) een feest der herkenning. De beste boekencartoons van Stefan Verwey uit de Volkskrant en De Standaard staan erin gebundeld. Groots en druilerig literair leven in simpele zwarte lijnen.

Alweer de derde roman van Pauline Slot, in drie jaar. In Tegenpool (De Arbeiderspers fl 32,61) reist een vrouw tijdens de kerstdagen met een schip langs de Noorse kust. Zo vermijdt ze de jaarlijkse familiebijeenkomst, die het jaar ervoor op een drama uitliep: Katharine hoorde er iets over haar leven dat ze liever niet had geweten.

Piet Gerbrandy, classicus, dichter en poëziecriticus voor de Volkskrant, heeft een bloemlezing samengesteld uit de Griekse en Romeinse filosofie onder de titel De mens is een dier dat kan denken (Contact; fl 99,90). Hij schenkt niet alleen aandacht aan de grote denkers en schrijvers van de Griekse en Romeinse oudheid, maar ook aan dichters en satirici.

Het boek Pierewaaien - Wat weet u over de herkomst van onze woorden? (Sdu; fl 26,44) gaat terug op de etymologiequiz in het dagblad De Gelderlander, die de afgelopen jaren werd samengesteld door het Genootschap Onze Taal. Pierewaaien bevat 350 meerkeuzevragen over de herkomst van woorden. Achter in het boek staan de antwoorden.

Van Jacques Attali, auteur en eens adviseur van president François Mitterrand, verscheen vorig jaar in Frankrijk een biografie van Blaise Pascal, een geleerde uit de zeventiende eeuw. Agora heeft nu een Nederlandse vertaling van deze biografie gepubliceerd onder de titel Blaise Pascal - Het Franse genie (fl 54,90). Pascal was een wis- en natuurkundige, maar ook een wijgeer. Hij vond een rekenmachine uit en deed onderzoek naar de barometer.

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, besteedt in 'Het tweeëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme' alle aandacht aan 'paars'. Zeven jaar paars (De Arbeiderspers; fl 37,35) bevat een eerste evaluatie van de beide regeringen van premier Kok. Tot de auteurs van het boek behoren Hans Daudt, Flip de Kam, Paul Kalma en Jan Peter Balkenende. De laatste schreef een bijdrage onder de titel: 'Groen over paars. Over de heroriëntatie van het CDA.' Het boek besluit met een vraaggesprek met Hans van Mierlo.

In De geheime wereld van James Ensor (Houtekiet; fl 43,50) gaat John Gheeraert in op de 'behekste jonge jaren (1860-1893)' van de schilder uit Oostende. In deze Belgische badplaats verbleef in 1886-1887 Helena Blavatsky, die behoort tot de oprichters van de Theosofische Vereniging. Ze werkte er aan haar boek De Geheime Leer. Volgens Gheeraert heeft Ensor 'in zijn creatiefste periode veel aan de esoterische werken van Blavatsky ontleend'.

Frank Bovenkerk, hoogleraar in de criminologie aan de Universiteit van Utrecht, gaat in Misdaadprofielen (Meulenhoff; fl 39,90) netelige kwesties niet uit de weg, zoals de betrokkenheid van etnische minderheden bij nieuwe vormen van misdadigheid. Verder stelt hij dat 'Nederland is uitgegroeid tot een centrum van transnationale misdaad' en wijst hij op het grote gevaar voor de staatsveiligheid door activiteiten in Amsterdam van mensen uit het vroegere Joegoslavië.

Meer over