ISBN

In De Romeinse Curie - De geschiedenis van het bestuur van de wereldkerk (Valkhof Pers; ¿ 59,50) wordt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied op systematische wijze de eeuwenoude ontwikkeling van deze machtige instelling in Rome beschreven, zo vermeldt dr....

De 46-jarige weduwe Cornelia van Nijenroode, ingezetene van Batavia, hertrouwde in 1675 met de acht jaar jongere advocaat Joan Bitter. Het huwelijk werd geen succes. In Bitters bruid - Een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw (Balans; ¿ 35,-) beschrijft de Leidse sinoloog en historicus Leonard Blussé op basis van documenten 'het slopende drama van een twintig jaar durende echtscheiding'.

Voor Coppens & Frenks vertaalde Mirjam de Veth Albert Cossery's De luiaards in de vruchtbare vallei, dat in 1964 in Frankrijk verscheen (¿ 48,50). Over een Egyptische familie die luiheid als een grote deugd beschouwt. De oudste zoon houdt sinds zijn zevende het bed.

Nieuw proza van Lidy van Marissing: Dwaalgasten of de kunst van het vluchten (Van Gennep; ¿ 49,90), waarin 'de massa verschijnt als literair personage, als hoofdfiguur zelfs'.

Van de Werken van de in 1971 overelden Godfried Bomans is deel 3 verschenen (De Boekerij; ¿ 99,-). Bezorgers Annemarie Feilzer en Peter van Zonneveld selecteerden beeldverhalen, feuilletons, redevoeringen en gedichten. De lotgevallen van Pa Pinkelman en Tante Pollewop, geïllustreerd dor Carol Voges, verschenen na de oorlog in de Volkskrant; voor Elseviers Weekblad schreef Bomans een feuilleton over de detective Bill Clifford. Naast de redevoeringen en causerieën neemt de poëzie een bescheiden plaats in.

In Speer - Hitlers Faust (Scheffers; ¿ 34,90) probeert historicus Lambert Giebels door te dringen in de complexe persoonlijkheidsstructuur van Hitlers architect Albert Speer. Giebels, die eerder een biografie schreef van de Nederlandse staatsman L. Beel, gebruikt een mengeling van feit en fictie, faction. Hij beschrijft de wederwaardigheden van Speer in de cruciale periode van maart tot augustus 1944.

'De waardering van liefhebbers van wetenschap en techniek geldt minder de resultaten dan de werkwijze, de inspanning, de behendigheid van wie die resultaten behalen', schrijft de Franse filosoof en wetenschapsonderzoeker Bruno Latour in zijn inleiding van De Berlijnse sleutel, en andere lessen van een liefhebber van wetenschap en techniek (Van Gennep; ¿ 65,-). Daarin doet hij geestdriftig verslag van een ontdekkingsreis die hem onder meer voert langs verkeersdrempels, kattenluikjes en sleutels met twee baarden.

Hitlers bankiers (Meulenhoff; ¿ 34,90) is de vertaling van Die Schweiz, das Gold und die Toten van de Zwitserse hoogleraar-politicus Jean Ziegler. Hij beschrijft hoe in de oorlog bankiers in het 'neutrale' Zwitserland goud dat de nazi's hadden geroofd, witwasten. Het goud was deels afkomstig uit de centrale banken van de door Duitsland bezette landen en had deels toebehoord aan door de nazi's vermoorde joden. Zwitserse bankiers stelden zo Hitler in staat de oorlog voort te zetten.

Martin van den Heuvel verduidelijkt in de inleiding waarom de titel van zijn boek Uit het leven van een anticommunist - Herinneringen aan Oost-Europa (Becht; ¿ 32,50) luidt. In 1967 keerde hij, na drie jaar correspondent voor Het Parool in Moskou te zijn geweest, terug naar Nederland. Hier werd zijn kritiek op de Sovjet-Unie niet overal gewaardeerd. 'Zo ben ik eens een ''echte anticommunist'' genoemd'. Hij is dat als een eretitel gaan beschouwen. Van den Heuvel schrijft onder meer over de DDR, Vaclav Havel en het Roemenie van Ceausescu.

Meer over