ISBN

Delia Byrd is de vrouw om wie alles draait in de roman Holbewoonster (Cavedweller) van de Amerikaanse schrijfster Dorothy Allison, die bekend werd door Bastaard uit Carolina....

Het kan niet op met Voskuil. Het laatste deel van Het bureau is nog maar net verschenen, of daar is alweer een nieuw boek van de winnaar van de Libris-prijs 1997. Het heet De moeder van Nicolien, voor Voskuil-lezers een begrip, want zij kennen de bijzondere verhouding van Maarten Koning met zijn schoonmoeder al. Maar dit boek is niet alleen bedoeld als een feest der herkenning, Voskuil voegde ook stukken toe, waardoor De moeder van Nicolien een eigen leven kan gaan leiden. De roman is pas volgende week vrijdag, 26 februari, in de boekwinkel (Van Oorschot; * 24,90).

Met de verschijning van De tijd hervonden II (De Bezige Bij; * 44,50) is de Nederlandse vertaling van Marcel Proust's Op zoek naar de verloren tijd voltooid. Vertaalster Thérèse Cornips heeft er meer dan twintig jaar aan gewerkt; in 1976 verscheen Plaatsnamen: de naam, het derde deel van De kant van Swann. De eerste twee delen waren toen al door anderen vertaald. De tijd hervonden, dat oorspronkelijk vijf jaar na de dood van de schrijver verscheen, is ten dele fragmentarisch en gebaseerd op een reconstructie van de bezorgers van Proust's literaire nalatenschap.

'Honderd deuren verdient het op grote schaal te worden gelezen', oordeelde de jury van de Multatuliprijs over het bekroonde boek van Maria Stahlie, dat in 1996 verscheen. Het werd goed ontvangen, net als de roman Het beest met de twee ruggen uit 1995. In haar verhalenbundel Zondagskinderen (Prometheus; * 39,90) voert Stahlie een aantal personages ten tonele, zondagskinderen inderdaad, die geleidelijk de hun vertrouwde, vaste grond onder de voeten verliezen.

De Amerikaan James Salter is een schrijver met een kleine, maar zeer toegewijde kring van bewonderaars: vooral zijn collega's hebben zich in superlatieven over zijn werk uitgelaten. In de verhalenbundel Schemering (Meulenhoff; * 32,90) wordt vanaf de eerste regel duidelijk hoe verdiend die lof is: Salter schrijft even zuinig als efficiënt, en wekt keer op keer personages tot leven die pijnlijk geconfronteerd worden met hun onvermogen het leven te leven.

De dichter J.C. Bloem noemde het werk van zijn collega Hendrik de Vries 'een verbijsterend-geniale creatie'. Anderen waren minder opgetogen. Waarde en betekenis van het werk van De Vries komen aan de orde in een door Bart Slijper samengestelde bundel, In droomcadans bedwongen (Historische Uitgeverij; * 45,-), waaraan onder meer A.L. Sötemann, Pierre H. Dubois en Willem Wilmink bijdragen.

Volgens de Amerikaanse neuropsycholoog Steven Pinker heeft 'een zekere Judith Rich Harris, zonder een academische titel voor haar naam' zijn denkbeelden over kinderen en hun ontwikkeling volkomen veranderd. Harris verwekte in Amerika sensatie met haar revolutionaire boek The Nurture Assumption, waarin zij stelde dat leeftijdgenoten en niet ouders de belangrijkste rol spelen bij de vorming van kinderen. Onder de titel Het misverstand opvoeding - Over de invloed van ouders op kinderen (Contact; * 49,90) is het in vertaling verschenen.

In De interviewer (Prometheus; * 55,-) brachten Connie Palmen en Rob Grootendorst vijftig interviews van de in 1995 plotseling overleden Ischa Meijer bijeen. 'Ik maak een kroniek van mijn tijd', zei Meijer ooit over zijn werk. De interviews, uit de periode 1966-1995, laten zien dat daarmee niets is miszegd.

Meer over