ISBN

Jan Roelof van der Spoel, hoofd educatie van het Huis van Bewaring in Groningen, debuteert met een roman over Tom Lemming, zijn verdwenen en weer opgedoken vriend Robert en diens verhouding met Lemmings tweelingzus: Lemmingjaren (De Bezige Bij; F 27,50)....

Een vrouw en een man bij een pruimenboom is een bundel verhalen van de Engelse, in de Alpen wonende schrijver John Berger (Ten huwelijk; Een ander antwoord; De vrucht van hun arbeid), waarin hij verslag doet van ontmoetingen met bijzondere mensen (De Bezige Bij; F 34,50).

De Amerikaanse journalist Frederick Reiken debuteerde met de roman De Godenzee, over de verdwijning van een jongen en de manier waarop zijn familie dat verwerkt (De Harmonie; F 37,50).

Na de verhalenbundel Vliegend hert publiceert De Bezige Bij van de in Amsterdam wonende Joegoslavische schrijfster Snezana Bukal de roman Eerste sneeuw, waarin de herinnering aan en de scheiding van het geboorteland een rol spelen (F 29,90).

Voor Voor duizend verliefden van hart koos vertaalster Barber van de Pol 'de mooiste liefdesgedichten' van Federico García Lorca (Bert Bakker; F 14,90).

Halverwege de vorige eeuw reisde de natuurvorser Erasmus Darwin Wells naar de Noordpool, een woeste en avontuurlijke tocht. De Amerikaanse Andrea Barretts verhaalt erover in De reis van de Narwhal (Anthos; F 49,90).

In de eerste roman van Peter Drehmans, die Italiaanse literatuur recenseert voor Vrij Nederland, is de bindende figuur een zekere Petr Pert, die op afroep beschikbaar is voor het Instituut voor Gevonden Voorwerpen en Getraceerde Bezitters. Op een dag gaat hij op eigen initiatief op zoek. De blindganger verscheen bij Anthos (F 34,90).

Jan Philipp Reemtsma, erfgenaam van een Duits tabaks- en brouwerijconcern, werd in 1996 ontvoerd en 33 dagen vastgehouden. In In de kelder (Atlas; F 29,90) beschrijft hij zijn gevangenschap en de gevolgen.

In 1970 plaatste Germaine Greer - zij was toen 31 - zich meteen in de voorhoede van de feministische beweging met haar bestseller The Female Eunuch (De vrouw als eunuch). Bijna dertig jaar nadien maakt zij kritisch en zorgelijk de balans op in De hele vrouw (Meulenhoff; F 45,-).

De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) was een verwoed brievenschrijver. In Afgemat als een eendagsvlieg bij avond (De Arbeiderspers, Privé-domein; F 49,90) bracht vertaler Hans Driessen een selectie bijeen uit de periode 1858-1879. De brieven zijn gericht aan onder anderen zijn moeder, zijn zuster, Richard Wagner, de filoloog Erwin Rohde en zijn mede-gymnasiast en vriend Carl von Gersdorff.

'Girls zijn jonge vrouwen van tussen de twintig en dertig jaar die duidelijk willen maken dat ze nog niet volwassen zijn in de ouderwetse zin van het woord.' Zo omschrijft de historica en tv-presentatrice Sanderijn Cels de groep waarover ze het heeft in Girls - Jonge vrouwen in de jaren negentig (Prometheus; F 19,90), een frisse bijdrage aan het debat over de toekomst van het feminisme.

Athenaeum-Polak & Van Gennep bundelde de vertalingen die Gerard Koolschijn maakte van acht tragedies van de Griekse toneelschrijvers Aischylos, Sophokles en Euripides: Één familie, acht tragedies (F 39,90). De tragedies handelen over de lotgevallen van het gezin van Agamemnon, koning van Mykene, en zijn vrouw Klytaimestra (zoals Koolschijn spelt op grond van de handschriften; meer gangbaar was tot dusver Klytaimnestra), waarbij bedrog, moord en wraak het leven grotendeels bepalen.

Meer over