ISBN

Leonard Nolens is een in beperkte kring hogelijk bewonderde dichter en vertaler, maar hij is ook de toegewijde chroniqueur van zijn precieuze arbeid....

De Hongaarse gravin Erzsébet Báthory, die aan het eind van de zestiende eeuw leefde, is wel de vrouwelijke graaf Dracula genoemd. Volgens de overlevering vilde zij zeshonderd jonge meisjes, omdat zij geloofde dat een regelmatig bad in maagdenbloed haar huid fris en jeugdig zou houden. Hanna de Heus heeft haar geschiedenis gebruikt voor haar romandebuut, dat kortweg Erzsébet heet (Podium; * 39,90).

In de Nietzsche-bibliotheek van De Arbeiderspers is het vierde deel verschenen: Morgenrood (* 45,-), in een vertaling van Pé Hawinkels en Michel van Nieuwstad, onder eindredactie van Hans Driessen. In het oorspronkelijk in 1881 verschenen boek gaat Nietzsche op zoek naar de wortels van de moraal en legt hij zijn invallen vast tijdens een cruciale fase in zijn leven. Bij uitgeverij Damon in Best verscheen De ontwikkeling van Nietzsches denken in de jaren 1875/76-1889 (* 39,90), het vierde en laatste deel van Henk van Gelre's reeks 'Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving'. In dit slotdeel gaat Van Gelre in het bijzonder in op Nietzsches uitspraken over Sokrates en Plato als voorlopers van het christendom.

In zijn Nieuwe inleiding tot de geschiedenis (SUN; * 29,50) geeft de historicus Ger Harmsen een exposé van zijn opvattingen over de filosofie en de theorie van de geschiedbeoefening. Hij doet dat aan de hand van tal van voorbeelden uit de historiografische literatuur. Het boek is een herziene uitgave van zijn in 1968 verschenen Inleiding tot de geschiedenis.

Na de Koude Oorlog hebben de Nederlandse strijdkrachten een nieuwe taak gekregen: het deelnemen aan vredesmissies van de Verenigde Naties. Nogal wat militairen worden na terugkeer uit crisisgebieden ziek en voelen zich vervolgens in de steek gelaten. In Ziek van Defensie - Hoe een ministerie zijn militairen in de steek laat (Veen; * 34,90) schrijft de journalist Oscar van der Kroon 'over het lot van individuele militairen die orders uitvoeren van bazen die daarover onvoldoende hebben nagedacht. Over soldaten die tijdens hun werk voor Defensie ziek worden en door hun commandant worden ''verstoten''.'

De sorry-democratie - Recente politieke affaires en de ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gennep; * 29,90) ontleent zijn titel aan een uitspraak van de SP'er Marijnissen. Een minister maakt fouten, betuigt spijt en mag vervolgens op het regeringspluche blijven zitten; Nederland heeft een 'sorry-democratie'. In het boek, met bijdragen van Ed van Thijn, Fleur Alink, Pieter van Dijk en anderen, gaat het over de teloorgang van het primaat van de politiek en de ministeriële verantwoordelijkheid, geïllustreerd aan de hand van enkele politieke affaires.

In Joden - Identiteit en karakter van een volk (Ambo; * 49,90) stellen rabbijn Arthur Hertzberg en Aron Hirt-Manheimer de vraag: 'Wat maakt een jood tot een jood?' In hun inleiding zeggen ze 'een aanstootgevend boek' te hebben geschreven. 'Het is strijdig met beleefde en politiek correcte beschrijvingen van joden. Het waagt een definitie te geven van het blijvende joodse karakter.'

Meer over