ISBN

Wie het Het geheime leger van de paus - Sekten in de Kerk (Anthos; ¿ 49,90) van Gordon Urquhart leest, betreedt de griezelige wereld van katholieke fundamentalistische bewegingen die door de paus worden gesteund....

Van oude mensen. . . (Ten Have; ¿ 29,90) bevat twintig levensverhalen waarin religie vaak een rol speelt, opgetekend door Colet van der Ven; ze verschenen eerder in Trouw.

De schrijver Alexander Zwagerman schetst in Het gebed (Prometheus; ¿ 19,90) aan de hand van het persoonlijke gebed de gedachtenwereld van onder meer Augustinus en Erasmus, van Kierkegaard en Bonhoeffer, van Simone Weil en Dorothee Sölle.

Bij uitgeverij Aspekt in Nieuwegein verscheen Gods onkruid (¿ 27,90), een bundel verhalen van Wim Zaal over Nederlandse sekten en messiassen.

Als eerste deel in de heuse 'Martin Ros-bibliotheek' presenteert de Prom in samenwerking met Aspekt Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd (¿ 29,50), onder meer samengesteld uit fragmenten uit eerder verschenen boeken van Ros.

God is dood (De Arbeiderspers; ¿ 19,90) is de titel van een bloemlezing uit het werk van Nietzsche rond het thema 'God en het christendom'.

De Franse auteur Christian Makarian beschrijft in Maria - Een vrouwenleven (Anthos; ¿ 34,90) het leven van 'het onbekende meisje uit Nazaret'.

De socioloog Erik van Ree biedt in De mensenhater (Jan Mets; ¿ 29,90) een satirisch verhaal over 'leven en sterven van de bijbelse God', waarin 'de Heer' de hoofdrol speelt.

In Wetenschap & spiritualiteit (Kosmos-Z & K) gaan de Britse bioloog Rupert Sheldrake en de theoloog Matthew Fo met elkaar in debat om te zoeken naar een brug tussen wetenschap en religie.

Mary Michon bundelde in Het zachte ruisen van de stilte (Ten Have; ¿ 29,90) bijdragen van onder anderen Jan Greven, Jos Brink, Joke van Leeuwen, Awraham Soetendorp, Hans Hillen en Ciska Dresselhuys over hun beelden en opvattingen van God, geloof en godsdienst.

In De god van Nederland is de beste (Kok Agora; ¿ 35,-) werden onder redactie van Goffe Jensma en Yme Kuiper elf essays gebundeld over het thema 'religie in de moderne Nederlandse literatuur'; aan de orde komt het werk van onder anderen François HaverSchmidt, Frederik van Eeden, Nescio, Simon Vestdijk, Jan Wolkers en Gerard Reve.

Bij SUN verschijnt Een nameloze, Jezus de Nazarener (¿ 39,50), een Jezus-biografie van de Tilburgse filosoof Charles Vergeer.

In De Schepping (De Bezige Bij; ¿ 25,-) bundelde Maria Vlaar ruim zestig verhalen uit alle werelddelen over het ontstaan van de wereld.

Zes verhalen waren al eens gepubliceerd, vier werden er besteld om De tien geboden (Kwadraat; ¿ 29,90) te kunnen samenstellen. Een kort verhaal per gebod van onder anderen Maarten 't Hart, Cola Debrot en F.L. Bastet.

De Engelse hoogleraar Richard Swinburne houdt in Het bestaan van God (Callenbach; ¿ 34,90) een wat hij noemt 'positief pleidooi' voor het bestaan van God, tegen de overheersende mening in van wetenschappers dat religie een volledig irrationele aangelegenheid is.

Sajidah Abdus Sattar, publiciste en woordvoerster van de Nederlandse Moslimraad schreef Islam voor beginners (De Boekerij; ¿ 24,90), een handzame inleiding in de wereld van de islam.

In Bijbelse tijdgenoten (Het Spectrum; ¿ 24,90) verklaart de anesthesioloog prof. B. Smalhout op eigen wijze een tiental verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.

In Het wereldkampioenschap bidden, roman van Edwald Vanvught (In de Knipscheer; ¿ 39,50), organiseert een Koeweitse tv-zender in Amsterdam een wedstrijd tussen de 303 beste bidders ter wereld.

Meer over