ISBN

John Clare was een boerenknecht die leefde van 1793 tot 1864 in het Engelse Northamtonshire. In 1820 publiceerde hij zijn eerste gedichtenbundel: Poems Descriptive of Rural Life and Scenery ('Gedichten die het landleven beschrijven')....

De uitgevers Lannoo en Atlas brengen gezamenlijk een poëziereeks uit die De mooiste van. . . heet. In de serie verscheen al werk van Goethe en Tagore. Twee nieuwe delen presenteren werk van Bertolt Brecht en Pablo Neruda. De mooiste van Brecht en De mooiste van Neruda (beide * 29,90) worden uitgebreid ingeleid, Brecht door Daniel de Vin en Neruda door Barber van de Pol.

Edzard Mik (1960) schreef twee romans, De bouwmeester en Yak, die door sommige critici zeer werden gewaardeerd. Zijn derde boek, Schaduwdagen (De Arbeiderspers; * 27,50), speelt zich af in een met planken dichtgespijkerd pension, waar mensen zich schuilhouden, terwijl buiten een oorlog woedt. De roman is verlucht met tekeningen van Berend Strik.

De gedichtenbundel Roman van Rein Bloem is een bijzondere uitgave (* 27,90) van het jubilerende Herik in Landgraaf, het poëziefonds dat dit jaar zijn tweede lustrum viert. Vormgever Swip Stolk heeft Bloems poëzie een in het oog springende typografie gegeven. Hij maakte daarbij onder meer gebruik van Clinton en Monica Lewinsky op Internet.

'Weet je wat het ergste is dat een mens kan overkomen? Jong beroemd worden. Dat blijft je de rest van je leven achtervolgen.' Zo begint Angel Eyes van J.A. Deelder, een 'solo voor een trompettist', waarin een musicus zijn verhaal vertelt (De Bezige Bij; * 19,50).

Dit jaar werd gevierd dat Nederland 150 jaar geleden een liberale grondwet kreeg, waarin onder meer de ministeriële verantwoordelijkheid werd vastgelegd. Deze belangrijke grondwetsherziening, grotendeels het werk van de liberale voorman Thorbecke, kreeg zijn beslag in 1848, toen, beginnend in Frankrijk, overal in Europa revoluties uitbraken. Het huidige jubileumjaar wordt afgesloten met twee boeken. De eeuw van de Grondwet - Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917 (* 125,-) is vooral een historisch boek. In Gelet op de Grondwet (* 85,-) komen actuele thema's aan de orde. De boeken worden uitgebracht door uitgeverij Kluwer.

De Amerikaanse hoogleraar theologie Richard P. McBrien draagt zijn overzicht van alle pausen, De Pausen - Van Petrus tot Johannes Paulus II (Gottmer; * 69,90) op aan Johannes XXIII, 'de meest geliefde paus in de geschiedenis'. Daarmee geeft hij op niet mis te verstane wijze aan hoe hij tegen de functie van het pausschap in de rooms-katholieke kerk aankijkt. 'Het hele volk van God vormt de kerk - niet alleen de paus en de bisschoppen doen dat', roept hij nog eens uit in zijn inleiding. Zijn uitvoerige portrettengalerij van alle pausen wordt besloten met een verklarende woordenlijst.

In Uit de oude dokterstas (Boom/Belvédère; * 29,50) bundelen Hans van Maanen, Ritsaert Lieverse en Jannes van Everdingen hun artikelen over medische instrumenten, die eerder verschenen in AMC Magazine, het blad van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Meer over