Isala klinieken schrappen 250 arbeidsplaatsen

De Zwolse Isala klinieken schrappen nog dit jaar 250 arbeidsplaatsen. Dit heeft de raad van bestuur vrijdag bekendgemaakt. Volgens het bestuur van het ziekenhuis is deze maatregel noodzakelijk om een financiële crisis te voorkomen....

ANP

Naast het schrappen van arbeidsplaatsen, zoeken de Isala klinieken in nauwe samenspraak met de medische staf naar mogelijkheden om kosten en opbrengsten van patiëntenzorg beter in evenwicht te brengen. De maatregelen zijn ingegeven door een sterk achterblijvend resultaat in het eerste kwartaal van 2007, waardoor de financiële positie verder onder druk is komen te staan.

Volgens de Isala klinieken hebben de financiële problemen alles te maken met de huidige financieringswijze van overheidszijde. Veel patiënten die hoogspecialistische, complexe zorg en dure geneesmiddelen nodig hebben, worden verwezen naar Zwolle voor behandeling. Hoewel de Isala klinieken behandelingen aanbieden die vergelijkbaar zijn met die van academische ziekenhuizen, wordt daarmee in de bekostiging onvoldoende rekening gehouden, zo stelt de raad van bestuur. Bij de inrichting van het beoogde nieuwe zorgstelsel in 2008 moet de zorgzwaarte en complexiteit volgens de raad daarom een veel zwaardere rol krijgen.

Meer over