Is de werknemer vogelvrij bij een nieuwe cao?

Basispsycholoog: 2.114 euro bruto (24 uur)

Een psycholoog diagnosticeert een patiënt. Beeld null
Een psycholoog diagnosticeert een patiënt.

Dilemma

Basispsycholoog Chris (32) is zelfverklaard slachtoffer van landelijke veranderingen binnen de cao voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Naar aanleiding van die cao heeft zijn werkgever zijn functie opnieuw gewaardeerd. Chris gaat daardoor niet minder verdienen, dat mag niet zomaar, maar er is door zijn werkgever wél flink gegoocheld met zijn functiewaardering.

Tot eind 2017 zit Chris in schaal 59.2, net iets hoger dan een beginnend basispsycholoog. Omdat hij sinds kort in opleiding is tot GZ-psycholoog, wordt hij vanaf begin 2018 ingedeeld in schaal 60.0, met een fulltime maandsalaris van ruim 3.000 euro bruto. Beide schalen zijn achter de komma een aantal treden te laag, vindt Chris. Hij is al acht jaar basispsycholoog en wordt altijd goed beoordeeld. Hij voelt zich ondergewaardeerd door zijn werkgever en vreest dat het te lang zal duren voor hij salarisverhoging krijgt. En dat is niet alles, mailt hij. Want ook zijn reiskostenvergoeding is versoberd. Dat terwijl hij voor zijn opleiding wel reiskosten moet maken. Zijn salaris blijft dus hetzelfde, maar per saldo gaat hij erop achteruit. Mag dat allemaal?

Het uitgebreide advies lezen of weten hoe het er met uw salaris voor staat?

Advies

Aan Chris' verhaal zitten 'nogal wat juridische haken en ogen', zegt Marco Bosboom, beleidsadviseur Zorg bij vakbond FNV. Hij vindt het riskant om zich uit te spreken over de kwestie en adviseert Chris contact op te nemen met een 'kwestiebehandelaar van de vakbond'. Kijkt Bosboom alleen naar de functiewaardering en het loon van Chris, dan lijkt schaal 60 terecht, 'met een fulltimesalaris tot maximaal 4.230 euro bruto per maand'.

Maar dat is de schaalindeling voor de komma. Achter de komma mag Chris' werkgever bij een verandering van de cao zelf weten waar Chris wordt ingedeeld, zegt Jacco van den Berg van het gelijknamige trainingsbureau. Wel heeft Chris een punt over de reiskostenvergoeding, vindt Van den Berg. 'Als die noodzakelijk zijn voor zijn opleiding tot GZ-psycholoog, hoort de werkgever die waarschijnlijk te vergoeden.'

Dus Chris kan niets aan zijn functiewaardering veranderen? Jawel, zegt Maarten Stigter van Berenschot. Omdat de cao GGZ uitgaat van het aantal functiejaren als maatstaf voor de schaalindeling, kan hij een herwaardering aanvragen. Al zegt Stigter er wel bij dat Chris weinig kans van slagen heeft. Omdat hij in opleiding is, is namelijk onduidelijk of Chris een basispsycholoog is - die daarnaast een opleiding volgt - of een nog niet helemaal volleerde GZ-psycholoog.

Lood om oud ijzer, zo lijkt het, ware het niet dat de precieze interpretatie ook bepaalt wat Chris' rechten zijn. Extra lastig is dat Chris' werkgever waarschijnlijk huiverig is functies zomaar hoger te waarderen. Want voor je het weet, brengt Chris' herwaardering zijn collega's op ideeën, verklaart Stigter. Misschien toch maar even met de vakbond bellen?

Meer over