Klopt dit welbeschonken chauffeurs

Is de pakkans voor beschonken chauffeurs te klein?

Berichten verspreiden zich razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: de pakkans voor beschonken chauffeurs is klein. Of groot.

null Beeld AFP
Beeld AFP

Het aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel was, groeit sinds een paar jaar. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil daarom strengere straffen invoeren, maar volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen kan de minister beter investeren in meer controles. ‘De pakkans is helemaal niet zo groot’, zegt hij op 7 november tijdens een interview op Radio 1. Grapperhaus beweert dat de pakkans wel degelijk groot is. ‘Mensen worden echt nog bij de lurven gepakt.’

Klopt het?

Wanneer een pakkans ‘groot’ danwel ‘klein’ is, daarover zullen de meningen verschillen. Wij willen graag weten wat de pakkans is en of deze is toegenomen, gelijk gebleven of gedaald. Het aantal fuikcontroles is afgenomen van 5.787 in 2011 tot 3.097 in 2016. Volgens woordvoerder Wendy Gehrmann van de Nederlandse politie zijn deze getallen echter misleidend: sinds 2015 gebruikt de politie bewust een andere methode om beschonken chauffeurs te betrappen – mensen bleken elkaar namelijk via sociale media voor de fuikcontroles te waarschuwen. De nieuwe methode houdt in dat de politie dagelijks de weg op gaat, bijvoorbeeld op routes die mensen gebruiken van en naar uitgaansgelegenheden. Voertuigen die afwijkend gedrag vertonen, houdt de politie vervolgens staande. Hoe vaak dit gebeurt en hoeveel uren de politie hieraan besteedt, is niet bekend.

De politie bestelde in 2017 zo’n 700 duizend blaaspijpjes, maar dit geeft slechts een indicatie van het aantal controles. Een deel van de gebruikte pijpjes kan al het jaar ervoor zijn besteld, of pas in 2018 zijn gebruikt. Over de bestellingen in de jaren voor en na 2017 kan Gehrmann niets zeggen. Wel schreef de politie iets vaker een proces verbaal uit wegens drank- of drugsgebruik in het verkeer. In 2016 gebeurde dat 25.994 keer, het jaar erna 25.391 keer en in 2018 28.496 keer. De getallen van voor 2015, toen de aanpak van de alcoholcontroles veranderde, heeft de woordvoerder op het moment van schrijven niet voorhanden. Een groter aantal processen verbaal hoeft overigens niet te wijzen op een grotere pakkans, het kan ook betekenen dat mensen vaker reden onder invloed.

Een rapport van de Raad voor de Rechtspraak over de rechtshandhaving in Nederland toont dat het Openbaar Ministerie sinds 2010 weliswaar minder zaken behandelde met betrekking tot rijden onder invloed, maar sinds 2015 schommelt het aantal rond de 19 duizend. Daarbij ontbreken de zaken die snel eindigen met een strafbeschikking door het Centraal Justitieel Incassobureau, de afgelopen drie jaar ongeveer 7.500. Of dit samenhangt met een gelijk blijvende pakkans, is onduidelijk.

Eindoordeel

De pakkans van rijden onder invloed is onbekend, omdat niemand weet hoeveel voertuigen de politie jaarlijks controleert.

Meer over