Iran waarschuwt over olieprijzen na sancties

Indien de Veiligheidsraad sancties oplegt aan Iran, dan kunnen de olieprijzen stijgen tot ver boven niveaus die het westen zich nu nog voorstelt....

Sancties kunnen het gevolg zijn van beraad in de Veiligheidsraad in de komende weken. Dat moet gaan over hoe ernstig Iran zou falen mee te werken met het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) en in hoeverre Iran onwil toont in te gaan op westerse voorstellen over zijn nuclaire projecten.

Afgelopen week stelden de Europese gesprekspartners van Iran dat ze de hoop op een vergelijk opgeven. Ze stelden daarom voor de kwestie voor te leggen aan de Veiligheidsraad, die sancties zou kunnen uitvaardigen.

Meer over