Iran dreigt toch weer uranium te gaan verrijken

Iran dreigt de samenwerking met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te staken en weer uranium te gaan verrijken....

De leden van het IAEA, die gisteren in Wenen vergaderden, kregen de VS achter een compromistekst waarin Iran wordt geprezen om zijn openheid, maar tevens beschuldigd van het blijven verbergen van verdachte activiteiten. Iran heeft 'geen correct, compleet en afdoende beeld' gegeven van zijn vroegere en huidige nucleaire activiteiten. Verder wordt betreurd dat Iran 'niet alle vragen heeft beantwoord' ten aanzien van zijn uraniumverrijking.

Het feit dat Iran buiten medeweten van het VN-agentschap uranium heeft verrijkt, was een van de redenen waarom een onderzoek werd ingesteld. De VS denken dat Iran bezig was met de ontwikkeling van kernwapens. Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, die Teheran hebben overgehaald IAEA-inspecties toe te laten, zijn tegen een harde confrontatie.

Kharrazi ontkende dinsdag al dat Iran de afspraken van het internationale verdrag tegen de verspreiding van kernwapens aan zijn laars lapt. Hij reageerde daarmee op de beschuldigingen die de directeur van het IAEA, Mohammed ElBaradei. Die zei dat Iran geen volledige 'transparantie' in zijn kernprogramma heeft gegeven, net als eerder Libië. Zo heeft Iran in een akkoord met de IAEA in oktober 2003 het bezit verzwegen van ontwerpen voor een centrifuge om uraniumstaven op te werken. De Amerikanen stellen dat Iran nog altijd niet heeft aangetoond dat het geen massavernietigingswapens produceert.

Kharrazi zei dat Libië in tegenstelling tot Iran 'officieel heeft verklaard nucleaire wapens te maken'. Iran heeft steeds ontkend een kernwapenprogramma te hebben. De minister stelt dat er duidelijk afspraken met het IAEA zijn gemaakt en vindt dat 'alles wat te maken heeft met het Iraanse kernprogramma vredelievend en transparant gebeurt'.

Iran zegde eerder toe de verrijking van uranium te zullen opschorten zolang het overleg met de IAEA loopt, maar dat deze activiteit snel hervat zal worden als de relatie met de organisatie is 'genormaliseerd'. Kharrazi wees erop dat de stopzetting van het Iraanse verrijkingsprogramma vrijwillig en tijdelijk is. 'Als onze betrekkingen met het IAEA weer normaal zijn gaan we het beslist hervatten. Het is ons wettig recht om uranium te verrijken.'

Meer over