Irak volgt inspecteurs Unscom op de voet

Agenten van de Iraakse geheime dienst hebben met groot succes inspecteurs van Unscom bespioneerd. Irak wist tevoren welk doelwit de inspectieteams hadden uitgekozen en kon het verboden wapentuig snel naar een andere schuilplaats verhuizen....

New York Times

WASHINGTON

'Zij wisten afgelopen zomer exact wat we van plan waren en waar we naar toe wilden', zegt een functionaris van het Witte Huis. Bewijzen voor deze Iraakse tactiek werden geleverd door materiaal afkomstig van de spionagevluchten van de Amerikaanse U-2-vliegtuigen.

Deze gang van zaken zou een verklaring zijn waarom Irak op 29 oktober dreigde de Amerikaanse spionagevliegtuigen neer te halen. Eveneens op die datum blokkeerde Irak de deelname van Amerikaanse inspecteurs aan de Unscom-missies. Dat veroorzaakte de crisis tussen Irak en de Verenigde Naties.

Minister van Defensie William Cohen is ervan overtuigd dat de Irakezen in staat zijn de inspecteurs elektronisch af te luisteren. Andere functionarissen vermoeden dat Unscom ook wordt bespioneerd in het VN-hoofdkwartier in New York.

In hoeverre deze spionage het werk van Unscom heeft geschaad is onduidelijk. Maar dat Irak de inspectieteams nauwkeurig kan bespioneren, gaat zwaar wegen nu aangedrongen wordt op beëindiging van Unscom.

Met name Rusland oefent druk uit op de VN om een punt te zetten achter de wapencontroles. Als Unscom Irak voor ontwapend verklaart, worden ook alle anti-Irakresoluties opgeheven, waardoor het land de miljarden dollars die het Rusland verschuldigd is, kan terugbetalen.

Ewen Buchanan, de woordvoerder van Unscom in New York, zegt: 'We zijn er ons van bewust dat de Irakezen ons, onze planning en onze gedachten nauwkeurig in de gaten houden, en dat zij een alarmsysteem ontwikkelen voor wat we aan het doen zijn en waar we heen willen. Ze gebruiken elk middel dat ze bezitten.'

Minister Cohen vertelde in een tv-interview dat de 'Irakezen elke beweging van de Unscom-inspecteurs hebben gevolgd. Zij anticiperen op wat we gaan doen. Zij kunnen zelfs in het inspectieteam zijn geïnfiltreerd.' Zijn woordvoerder legde later uit dat de minister niet had bedoeld dat er volgens hem Iraakse agenten binnen Unscom opereren.

Wel is Cohen ervan overtuigd dat de Irakezen Unscom afluisteren. Cohens woordvoerder Kenneth Bacon wijst erop dat Unscom haar acties niet tevoren aankondigt. 'Als de Irakezen weten waar de inspecteurs naartoe gaan, kunnen ze dat uitsluitend te weten komen door hen elk moment te bespioneren.'

Meer over