Irak geeft inzage in biologische wapenproduktie

Irak heeft toegegeven dat het heeft gepoogd biologische wapens te ontwikkelen voor offensieve doeleinden. Dat heeft de Zweedse diplomaat Rolf Ekeus, voorzitter van de VN-commissie die toeziet op Iraks ontwapening, woensdag aan de Veiligheidsraad laten weten....

AFP, Reuter

NEW YORK

De Iraakse mondelinge bekentenis wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar de opheffing van de VN-sancties tegen Bagdad. Maandag vergadert de V-raad over verlenging van het embargo.

Volgens Ekeus dateert het biologische programma van 1985. Irak had volgehouden slechts onderzoek naar defensieve toepassingen van biologische wapens te hebben verricht.

Begin 1986 werd het onderzoek van Muthanna verplaatst naar Salman Pak, en vervolgens naar Al-Hakam. Volgens Ekeus werd daar 1989 een begin gemaakt met de produktie van bacteriologische strijdmiddelen. De produktie werd in 1990 vernietigd.

Ekeus schrijft dat Irak zich heeft verplicht nog deze maand een 'compleet beeld' van zijn biologisch wapenprogramma te geven. Ekeus signaleert dat Irak ook nog materiaal achterhoudt dat geschikt is voor de fabricage van raketmotoren.

Meer over