Inzameling voor Irak is 'gewoon geflopt'

Nederlanders hebben geen medelijden met de Irakezen. Nog nooit was de opbrengst van een inzamelingsactie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zo laag als die voor Irak: 520 duizend euro....

De actie duurt nog voort, maar hoewel er giften blijven binnendruppelen verwacht Unicef, dat dit jaar het roulerende voorzitterschap van de SHO bekleedt, dat de opbrengst niet significant zal stijgen. Ter vergelijking: voor Kosovo werd er in 1999 52 miljoen euro opgehaald.

Het samenwerkingsverband van Artsen zonder Grenzen, Kerkinactie, Memisa, Mensen in Nood, het Nederlandse Rode Kruis, Novib, Stichting Vluchteling, Tear Fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland werft fondsen onder het motto 'Help de mensen in Irak'. De actie, die sinds 17 april loopt, is 'gewoon geflopt', aldus de directeur van een van de betrokken hulporganisaties. 'Het inkomstenniveau is dermate laag, dat het in geen enkele verhouding staat tot de ambities van de fondsenwervende organisaties.'

Over het waarom van de mislukking lopen de meningen onder de hulpverleners uiteen: de tv-beelden van plunderende Irakezen, het gevoel dat de Amerikanen de oorlog zijn begonnen en nu de gevolgen voor hun rekening moeten nemen, maar ook de recessie kan een reden zijn.

Ook onder de hulporganisaties was de urgentie van de actie voor Irak niet onomstreden. Terwijl Unicef schreef dat zich 'achter de deuren van kapotgeschoten huizen en ziekenhuizen' in Irak 'een humanitaire ramp' voltrok, berichtte Artsen zonder Grenzen na een bezoek aan tien Iraakse steden dat er wel noden waren, maar: 'van een humanitaire noodsituatie is geen sprake'.

Meer over