Invoering van Sporteuro zet kansarme jeugd op goede spoor

Zijn verleden ligt in de jeugdzorg, maar Harrie Postma zag in sport een veilige haven voor kinderen met problemen. Dankzij het door hem ontwikkelde Jeugdsportfonds konden de afgelopen tien jaar ruim tachtigduizend kinderen die om financiële redenen buitenspel stonden, in verenigingsverband sporten.

AMSTERDAM - Nu, ten tijde van de economische crisis, zoekt hij nieuwe mogelijkheden, buiten maar ook in de sport. 'Toen ik begon, kende ik niemand in deze sector. Met oud-tafeltennisser Trinko Keen als directeur en Johan Wakkie van de hockeybond als voorzitter hebben we de weg naar de sport gelegd. Bij de olympische ambities is de rol van het Jeugdsportfonds onmisbaar.'

In tijden van schaarste wordt het steeds moeilijker aan de wensen te voldoen. Vandaar dat Postma een idee van voormalig VVD-parlementariër en sportbestuurder Jan Rijpstra heeft omarmd: hij wil de zogenoemde Sporteuro invoeren.

Dat idee is simpel: alle sportclubs en sportcentra in Nederland verhogen hun contributies met één euro per jaar en laten dat bedrag ten goede komen aan het Jeugdsportfonds. 'Het is een daad van solidariteit', zegt Postma.

'Eén van de tien kinderen leeft op het bestaansminimum, en heeft daardoor vaak geen kans op actieve sportbeoefening. Zeker niet waar het snoeimes van gemeentelijke bezuinigingen lokale ondersteuning wegmaait. Sportend Nederland kan daarbij te hulp schieten.'

Zijn drive ontleent hij aan zijn werk in de jeugdhulpverlening en kinderpsychiatrie. Hij constateerde dat kinderen met gedragsproblemen vaak niet sporten. 'Ik heb gezien wat sport doet met jongeren, ik vind dat die kracht vaak wordt onderschat. Naar kinderen toe, maar ook naar ouders, die zich steeds meer bij de vereniging betrokken voelen. '

Het Jeugdsportfonds is actief in 150 gemeenten en is betrokken bij alle provinciale overheden. In 2011 werden bijna 20 duizend kinderen dankzij deze instantie lid van sportverenigingen of ze kregen materiaal om te kunnen sporten. Dat kostte het Jeugdsportfonds gemiddeld 250 euro per aanvraag.

'Onze subsidies moeten wel op peil blijven. Uit onderzoek blijkt dat in een stad als Utrecht nu al minimaal honderd kinderen om financiële redenen buitenspel staan.'

Het Jeugdsportfonds wil ook een rol spelen bij de bestrijding van overgewicht onder kinderen, zegt Postma. 'We zien een verantwoordelijkheid bij het verlagen van kosten van zorg, jeugdzorg en criminaliteitsbestrijding. Waar gemeenten moeten overgaan tot bezuiniginen, proberen we kansen te vinden in de private sector.

'Uit de Spelen in Londen blijkt dat de sportvereniging the place to be is. Het is mooi om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen tot uitmuntende sporters, maar dan mogen we de meest kwetsbaren in de samenleving niet vergeten. Juist ook in de groep van nieuwe Nederlanders schuilt ongelooflijk veel sporttalent.'

undefined

Meer over