Invoering kleutertoets al zeker tien jaar omstreden

De vierjarigentoets spookt al tien jaar door Den Haag. Politici pleiten ervoor en worden vervolgens door deskundigen op alle voetangels en klemmen gewezen....

Ontwikkelingspycholoog Dolph Kohnstamm onderzocht de zin en onzin van de vierjarigentest. Niet doen, concludeerde Kohnstamm. De uitkomsten van testen van zo jonge kinderen zijn onbetrouwbaar.

Netelenbos zag van de toets af.

Tot minister Hermans van Onderwijs vorig jaar opnieuw een ballonnetje over de verplichte peutertoets opliet. Hij wilde niet alleen de gebreken van individuele peuters opsporen, maar ook betrouwbare informatie krijgen over de kwaliteit van basisscholen.

Het is een eeuwig dilemma: als 40 procent van de leerlingen naar het gymnasium gaat, presteert de school dan goed, of hebben de kinderen toevallig veel extra's van huis meegekregen? Wie eerlijk wil oordelen over de kwaliteit van een school, moet weten wat de kinderen bij aanvang weten en toetsen wat ze kunnen als ze de school verlaten. Het verschil zouden ze op school geleerd hebben.

Met de vierjarigentest, meende Hermans, sla ik twee vliegen in een klap. Ik meet de kinderen en ik neem de school de maat. Tegenstanders repten van een toetsgekte.

Meer over