'Investeer minder in blauw op straat en meer in internetrechercheurs'

Er moet minder geïnvesteerd worden in blauw op straat en juist meer in internet- en informatierechercheurs. Daarvoor pleit Martin Sitalsing, de korpschef van Twente, in een vraaggesprek dat vandaag in de Volkskrant verschijnt.

Een politieagent slaat iemand in de boeien. Beeld anp
Een politieagent slaat iemand in de boeien.Beeld anp

Volgens Sitalsing zou het politiewerk moeten verschuiven van repressie naar intelligence. 'We moeten onze informatiepositie verbeteren zodat we ons voorspellend vermogen vergroten. Als we informatie goed gebruiken, kunnen we niet alleen meer voorkomen, maar ook meer oplossen.'

Afwijkende patronen
Zo is hij in Twente een project begonnen, samen met onder meer de KLPD en het Israëlische informatie- en beveiligingsbedrijf Athena, om een softwaresysteem te ontwikkelen dat alle openbare informatie scant op afwijkende patronen.

'Door de juiste informatie te verzamelen, kun je mensen tijdig op andere gedachten brengen en criminelen een poot dwars zetten', zegt Sitalsing. 'De politie moet zich veel meer richten op preventie.'

Sitalsing vertrekt half januari bij de politie. Hij wordt directeur van Bureau Jeugdzorg van Groningen. De komst van de nationale politie, de grootste verandering sinds 1993, gaat hij missen. Vanaf volgend jaar wordt de politie centraler aangestuurd.

Eilandjes
De 26 korpsen, die nu nog te vaak opereren als onafhankelijke eilandjes, worden samengevoegd in tien politieregio's. Waar nu nog de burgemeesters veel zeggenschap hebben over de lokale inzet van de agenten, zal straks vanuit Den Haag en de regio meer bepaald worden.

Sitalsing: 'Er is ons verzekerd dat er ruimte blijft voor de lokale inkleuring. Maar de burgemeester kan straks alleen wat zeggen als de openbare orde in het geding is. Het humane aspect van het politiewerk wordt dan een zaak van de Tweede Kamer. Nu kan de regionale politietop hier nog een standpunt over innemen.'

Hoewel Sitalsing voorstander is van de grootscheepse reorganisatie, maakt hij zich zorgen over de toenemende invloed van de politiek op het politiewerk. 'Ik vrees dat de minister zich straks voor ieder lokaal incident moet verantwoorden in de Tweede Kamer. Dat kan handelingsverlegenheid tot gevolg hebben. Het gevaar is dat het belangrijker wordt voor de politie om je aan de procedure te houden dan om het probleem op te lossen. Zodat je aan de minister kunt zeggen: sorry dat de patiënt is overleden, maar de procedure is wel goed doorlopen.'

Lees het hele interview vandaag in de Volkskrant

Meer over