Invalburgemeester lijkt bemiddelaar en klant tegelijk

De omstreden VVD-burgemeester L. Spahr van der Hoek is nog maar net weg uit het stadhuis in Middelburg, of zijn waarnemer D....

Burgers, oud-burgemeester van Den Bosch, had als directeur/eigenaar van adviesbureau Hertogstad Consultancy onder meer ING Car Lease als klant. Begin mei verstuurde hij zijn laatste rekening (ad 29.750 gulden) naar het leasebedrijf, met een begeleidend schrijven op briefpapier van de gemeente Middelburg. Daarin stipt Burgers een gesprek aan dat ING Car Lease de afgelopen winter heeft gevoerd met de regiopolitie, die overweegt nieuwe dienstauto's te gaan leasen.

Bij dat onderhoud was Burgers als korpsbeheerder van de politie aanwezig geweest. In een afscheidsbriefje van vorige maand wenst hij in de rol van afzwaaiende adviseur het leasebedrijf veel succes in het overleg met de politie. 'Ik hoop dat we dat traject naar beider tevredenheid kunnen afsluiten', aldus Burgers.

De brief, die in Den Bosch is uitgelekt, heeft in Middelburg tot grote politieke commotie geleid. Burgers moest donderdagavond in de gemeenteraad tekst en uitleg geven. De CDA'er zei op geen enkel moment van zins te zijn geweest om het bedrijf te bevoordelen.

De waarnemend burgemeester erkende wel twee domme fouten te hebben gemaakt. Hij had niet bij het 'oriënterende' gesprek tussen politie en ING Car Lease aanwezig mogen zijn. En hij betreurt dat hij de brief als adviseur op briefpapier van de gemeente heeft geschreven. In zijn Middelburgs appartement had hij zo snel geen ander papier bij de hand gehad.

Een raadsmeerderheid prees Burgers om zijn openheid. CDA en VVD spreken van 'menselijke fouten' en vinden de zaak afgedaan. Maar PvdA en GroenLinks gaan nog schriftelijke vragen stellen over de kwestie. Volgens P. Brakman (PvdA) is het imago van Middelburg opnieuw bezoedeld.

Meer over