Inval politie bij destructiebedrijf

De politie heeft woensdag een inval gedaan bij destructiebedrijf Rendac, dat vestigingen heeft in het Brabantse Son en het Friese Bergum....

Van onze verslaggever

De inval is onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek dat het OM vorig jaar instelde naar de illegale opslag van diermeel. Zowel in Son als in Bergum is de administratie in beslag genomen. Rendac is het enige bedrijf in Nederland dat kadavers vernietigt en verwerkt tot vet en diermeel.

Diermeel wordt sinds de gekkekoeiencrisis beschouwd als risicomateriaal dat niet meer mag worden verwerkt in diervoeder. Door een wetswijziging is diermeel veranderd van een waardevolle grondstof vol eiwitten tot een gevaarlijk afvalproduct. Voor de opslag van diermeel is sinds vorig jaar een milieuvergunning nodig.

Omdat diermeel niet meer gewoon verwerkt kon worden, ontstonden grote voorraden van het afvalproduct. Het OM constateerde vorig jaar 24 illegale opslagplaatsen, waaronder boerenschuren, loodsen en schepen. Sommige vormden door broei en lekkage een gevaar voor de volksgezondheid.

Na afspraken tussen rijk en provincies over versnelde verbranding en degelijke opslag is het meeste illegaal opgeslagen diermeel weggewerkt. Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant ligt er nog 37 duizend ton in 'gereguleerde' opslagplaatsen in Elsendorp, Rips en Valkenswaard. De enige illegale opslag in Brabant geschiedt bij Rendac zelf, waar op het bedrijfsterrein in Son nog ongeveer vierduizend ton zonder milieuvergunning ligt. De provincie heeft het bedrijf verschillende malen gemaand een einde te maken aan deze illegale praktijk, en zal ook deze week nog een keer een boze brief sturen naar Son.

Het OM kon gisteren nog niet zeggen wanneer het strafrechtelijk onderzoek zal worden afgerond. Rendac-directeur Beerendonk zegt niets te verbergen te hebben. Volgens hem gaat het om een juridisch-technische kwestie: kan diermeel met terugwerkende kracht worden bestempeld als afvalstof, waarvoor een milieuvergunning is vereist? 'Halverwege de rit zijn de spelregels veranderd', klaagt hij.

Justitie heeft mdaar geen boodschap aan. 'De Tweede Kamer heeft een wet vastgesteld en wij worden geacht erop toe te zien dat die wet wordt gehandhaafd', aldus een woordvoerder.

Meer over