Internetstemming voor goede doel nét iets te verleidelijk

Wekenlang stond de Stichting Woord en Daad boven aan de lijst van Coins for Care, de organisatie die met de komst van de euro het overbodig geworden buitenlandse muntgeld inzamelt....

Van onze verslaggever

De Pater is van een koude kermis thuisgekomen. Zijn stichting is gezakt naar de negentiende plaats. Niet omdat via de website van Coins for Care minder stemmen zijn uitgebracht op de gereformeerde stichting. Maar omdat er fraude is geconstateerd. Woord en Daad is voor straf teruggezet. De Pater: 'Onze leden zijn misschien iets te toegewijd geweest.'

De leden van Woord en Daad waren niet de enigen die hun eigen stichting op oneerlijke wijze te hulp zijn geschoten. Ook de christelijke stichting De Ontmoeting en de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), respectievelijk nummer twee en drie op de lijst, zijn teruggezet. Het Aids Fonds gaat nu aan kop. Esther Jacobs van Coins for Care: 'De beveiliging van de website was niet goed genoeg.'

De fraude werd ontdekt doordat er soms meer stemmen waren uitgebracht dan dat er computers waren die de website hadden bezocht. De regel is dat elke computer één stem mag uitbrengen. Inmiddels is de beveiling aangepast, want de verleiding om de stemming te beïnvloeden blijft aanzienlijk.

Coins for Care denkt het komende halfjaar vijftig miljoen gulden aan buitenlandse munten op te halen. Vanaf 1 september worden collectebussen in winkels en benzinestations geplaatst om het geld, dat bij banken niet kan worden omgewisseld, op te halen. Volgend jaar, vlak voor de introductie van de euro, wordt een grootscheepse collecte gehouden.

De deelnemende organisaties krijgen minimaal de helft van het geld dat ze zelf binnenhalen. Via een verdeelsleutel wordt het overige geld verdeeld onder een aantal andere deelnemende goede doelen.

'Wie de fraude heeft gepleegd, weten we niet', zegt Jacobs, die de stemfraude vervelend noemt. 'We hebben geen aangifte gedaan. Voor ons was het belangrijkste om de veiligheid op peil te brengen. Het zou vervelend zijn als de deelnemende goede doelen het vertrouwen in deze opzet zouden verliezen.'

Meer over