Internet-providers samen tegen BSA

Drie Internet-providers zijn samen in actie gekomen tegen beschuldigingen van de alliantie van softwareproducenten BSA aan het adres van Planet Internet....

ANP

AMSTERDAM

De Business Software Alliance (BSA), waarin onder meer Microsoft, Adobe, Lotus Developments en Novell deelnemen, opende dinsdag de aanval op Planet. De club van softwareproducenten dreigde naar de rechter te stappen omdat de provider weigert advertenties voor illegale software te verwijderen van zijn website. Programma's als Windows, Word en Photoshop worden daarin voor enkele tientjes aangeboden, terwijl die in de winkel een paar honderd gulden kosten.

De providers schrijven in hun brief dat de aanbieder van de illegale programma's aansprakelijk is, niet het bedrijf dat het communicatiemedium ter beschikking stelt. Internet-providers worden geregeld beschuldigd van het doorgeven van illegale of criminele informatie, maar telkens weer wijzen zij erop dat zij niet meer zijn dan een soort PTT Post. Die is immers ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven die het bedrijf verwerkt.

De Internet-aanbieders vinden dat BSA de aanbieder van 'inbreukmakende materialen' beter rechtstreeks kan benaderen. Dat zou er in 95 procent van de gevallen toe leiden dat die het materiaal direct verwijdert of een goede reden geeft waarom de aangeboden software niet onrechtmatig is.

In de brief melden de providers dat zij wel degelijk het aanbieden van illegale software proberen tegen te gaan. Overigens zonder enige aansprakelijkheid te erkennen. 'Wanneer een softwareproducent kan aantonen dat hij meermalen tevergeefs heeft getracht een aanbieder te benaderen en aangeeft waar de onrechtmatige handeling plaatsheeft, onderneemt de provider actie. De abonnee wordt op de klacht gewezen en aansprakelijk gesteld door de provider voor de juridische gevolgen.'

Overigens heeft de BSA geen echte opsporingsbevoegdheid. De alliantie kan alleen civiele rechtszaken voeren. Daarin komt het meestal tot een schikking (bijvoorbeeld een schadevergoeding). Wanneer de BSA grootschalige piraterij op het spoor is, schakelt de organisatie de Economische Controle Dienst (ECD) in.

Meer over