Lezersbrieven

Internationale gerechtshoven zijn zo sterk als de hun schragende staten wensen

De ingezonden lezersbrieven van maandag 27 november.

Een vrouw schrijft in een boek bij het reizend monument 'Prijedor 92', voor het Joegoslavië-Tribunaal, terwijl zij wacht op de uitspraak van de rechter tegen Ratko Mladic. Beeld reuters
Een vrouw schrijft in een boek bij het reizend monument 'Prijedor 92', voor het Joegoslavië-Tribunaal, terwijl zij wacht op de uitspraak van de rechter tegen Ratko Mladic.Beeld reuters

Brief van de dag: Europese druk hield niet over

Berechtingen door het Joegoslavië-Tribunaal (ICTY) bleven te lang uit om een bijdrage te hebben kunnen leveren aan verzoening in voormalig Joegoslavië. Dat stelt Arnout Brouwers. Hij wijt deze vertraging aan de Joegoslavische opvolgerstaten die, ondanks Europese druk, lange tijd niet voldeden aan hun samenwerkingsverplichtingen jegens het Joegoslavië-Tribunaal.

Een kanttekening bij die Europese druk. In de beginjaren van het tribunaal lieten Europese Navo-troepen ter plekke door het Tribunaal verdachte personen vaak ongemoeid, ook toen bijvoorbeeld de Bosnische autoriteiten al arrestaties verrichtten. Europese regeringen en militairen meenden dat de broze vrede niet moest worden verstoord met internationale rechtszaken. Zij rechtvaardigden hun passieve opstelling aldus: de VN-Veiligheidsraad heeft staten dwingend opgelegd medewerking te verlenen aan het tribunaal, maar de Navo is geen staat en valt dus niet onder deze verplichting.

Pas toen zij het politiek opportuun achtten, verlieten zij deze gelegenheidsjuristerij. Westerse staten verleenden ook niet veel medewerking aan het tribunaal-onderzoek naar vermeende Navo-oorlogsmisdrijven in Kosovo (Operatie Allied Force, voorjaar 1999).

Internationale gerechtshoven zijn hooguit zo sterk als de hun schragende staten wensen. Ook die zijn helaas niet immer te goeder trouw.

Lars van Troost, Amnesty International, Den Haag

Friese arbeidersbeweging

Bert Wagendorp schrijft dat in Leeuwarden de (mogelijke) wederopstanding van de PvdA begonnen is. Ik hoop dat van ganser harte met hem.

'De Troelstra-geest waart weer rond in Leeuwarden...', zei Lutz Jacobi afgelopen woensdagavond in haar enthousiasme. Ik begrijp haar opgetogen stemming, maar moet haar toch een beetje teleurstellen.

In het Fries Museum wordt helaas met geen woord of beeld aandacht besteed aan de Friese arbeidersbeweging, laat staan aan Troelstra of Domela Nieuwenhuis. Ik begrijp daar niets van. Wel een uitbundige tentoonstelling gewijd aan Mata Hari die slechts 15 jaar als Margaretha Zelle in Leeuwarden heeft gewoond en voor de stad helemaal niets heeft betekend en een zeer dubieus verleden had, waardoor het museum nu de kassa kan laten rinkelen. Stof tot nadenken.

Bert Klaver, oud voorzitter PvdA Overijssel, Dalfsen

Bert Klaver: 'Helaas besteedt het Fries Museum met geen woord of beeld aandacht aan de Friese arbeidersbeweging.' Beeld Cornelis Leenheer
Bert Klaver: 'Helaas besteedt het Fries Museum met geen woord of beeld aandacht aan de Friese arbeidersbeweging.'Beeld Cornelis Leenheer

Geacteerd

In de rubriek 'Kort' wordt het veiligheidsrisico genoemd van de uit Syrië teruggekeerde IS-strijder. Gelukkig stelt Mark Rutte ons gerust met de mededeling: 'Als er grondslag voor is, wordt er geacteerd.' Dat is nu juist het probleem: de samenleving is er meer bij gebaat als er geageerd (gehandeld) wordt in plaats van geacteerd (gedaan alsof).

Hans van Dijk, Akersloot

Begraaf strijdbijl

Het zou voor iedereen goed zijn als er een compromis wordt bereikt in de Zwarte Pietdiscussie. Ook ben ik het van harte eens met hetgeen Pieter Klok in het commentaar schrijft, dat liefhebbers van Zwarte Piet moeten inzien dat veranderingen onvermijdelijk zijn en dat in een gezonde democratie de meerderheid rekening houdt met de gevoelens van een minderheid. Vergeten wordt dat dit tegelijkertijd ook betekent dat een minderheid zijn wil niet aan de meerderheid behoort op te leggen.

Dan wordt immers onvermijdelijk op een conflict aangestuurd. En in een dergelijke situatie zijn wij helaas terechtgekomen zonder dat ooit een ouder of een kind het sinterklaasfeest met racisme heeft geassocieerd. Culturele verworvenheden zijn in een land een groot goed. Trouwens was St. Nicolaas uit Myra niet een man met een bruine huidskleur? Moet Sint Nicolaas dan ook veranderen? Begraaf de strijdbijl en laat de tijd zijn werk doen.

A. Fischer, Weert

Mijn man in de krant

Zonder mij met het beloningsbeleid van de Volkskrant te willen bemoeien, maar mag Martin Sommer eind 2017 ook geen 14de maand meekrijgen? Hij verdient een extraatje! Dit voor al zijn duidelijke bijdragen het hele jaar door. En vooral voor zijn laatste heldere kijk op de zaak 'als moraal politiek verdringt'.

Niet alleen schrijft hij - ironisch? - dat het College voor de Rechten van de Mens 'met een klein brilletje' naar de casus Sarah Izat keek. Ook formuleert hij een J'accuse in de geest van Zola met 'natuurlijk zal de stemming nog onverzoenlijker worden. Het College voor de Mensenrechten draagt daar aan bij met de plompverloren uitspraak dat de politievrouw wordt gediscrimineerd als ze haar hoofddoek niet mag dragen'. Dat is tenminste duidelijk. Van Martin. Mijn man in de krant.

Ineke van der Velden, Oegstgeest

Integratie

Als noorderling die een tijdlang in de randstad heeft gewerkt en gewoond, erger ik mij ook mateloos aan de onbegrensde arrogantie en betweterigheid van de randstedeling. Er is gelukkig een vrij eenvoudige oplossing voor het verdwijnen van de eigenschappen van de randstedelingen die zich in het Randland vestigen: ze zouden in dat Randland net zo moeten integreren als ze willen dat migranten dat in Nederland doen

Ruud Gelderloos, Veendam

Laat Randstedelingen net zo integreren in het Randland als ze willen dat migranten dat in Nederland doen. Beeld Joris van Gennip / Hollandse Hoogte
Laat Randstedelingen net zo integreren in het Randland als ze willen dat migranten dat in Nederland doen.Beeld Joris van Gennip / Hollandse Hoogte

De Eenhoorn

Naar aanleiding van het artikel 'Hoorndol - Iedereen wil een eenhoorn zijn', zou ik willen zeggen: Ga eens naar Hoorn toe!

Yvonne Giphart, Hoorn

Meer over