Intensive care weigert steeds vaker patiënten

Niet bekend..

Van onze verslaggeefster

Suzanne Baart

AMSTERDAM

Dit blijkt uit een inventarisatieonderzoek onder 113 van de 130 intensive care-afdelingen. Het onderzoek is verricht door F. Jörg van het Julius Centrum, onderdeel van de medische faculteit van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Het onderzoek is verricht op verzoek van minister Borst van Volksgezondheid nadat vorig jaar intensivisten (IC-artsen) en verpleegkundigen een ernstig tekort aan IC-bedden hadden geconstateerd. De resultaten van het onderzoek worden vandaag bekendgemaakt op het Nederlands Intensive Care-congres.

Van de IC's die aan het onderzoek deelnamen, zegt de helft problemen te ondervinden. Zo geven 24 IC's aan dat ze incidenteel een patiënt weigeren (één keer per drie maanden). Dertig doen dat één of twee keer per maand, en veertig zijn één of twee keer per week gedwongen iemand te weigeren of een opnamestop af te kondigen. Zeven IC's melden dagelijks problemen te hebben.

De grootste probleemgebieden zijn de regio Amsterdam, Kennemerland, Den Haag, Rijnmond, Arnhem en Utrecht.

Een groot aantal IC's kampt met een nijpend tekort aan bedden. Dat geldt vooral voor algemene ziekenhuizen. Iets minder doet het zich voor bij de IC-units van academische ziekenhuizen. Maar deze laatste groep heeft soms wel zorgen over de gespecialiseerde IC's (zoals algemene chirurgie, thoraxchirurgie, hartpatiënten). Zo kan de ene gespecialiseerde IC uit zijn voegen barsten, terwijl de andere IC, die daar vlak bij ligt, nog een bed over heeft.

De beddentekorten zijn mede een gevolg van het grotere aantal medisch-technologische mogelijkheden en van de ouder wordende bevolking. Ook kan er verstopping optreden, omdat een IC-patiënt nog niet terug kan naar de verpleegafdeling waar ook al een beddentekort heerst. In ziekenhuizen liggen steeds meer ernstig zieke patiënten.

'Er is zeker een tekort aan IC-bedden', constateert Jörg, 'maar alleen méér bedden lijkt niet de oplossing. Er kan ook doelmatiger worden gewerkt, en er zouden duidelijker criteria moeten zijn voor wie wel en wie niet op een IC thuishoort. Sommige IC's kijken één keer per dag of een patiënt al naar de gewone afdeling kan, maar er zijn ook IC's die dat veel vaker doen.'

De geweigerde patiënten zijn op de Eerste Hulp opgenomen of ze worden aangeboden door een ander ziekenhuis. De helft van de IC-patiënten heeft een zware operatie ondergaan. Deze opnamen zijn goed te plannen.

Als er geen bed vrij is, wordt een nuchtere patiënt die zich op de dag van de operatie heeft gemeld, soms weer naar huis gestuurd.

Als een geweigerde patiënt naar een ander ziekenhuis moet worden overgebracht, krijgt hij een andere specialist. Bovendien moet de familie voor bezoek dan vaak veel verder reizen.

In het onderzoeksrapport wordt gepleit voor een centraal meldpunt, zodat alle ziekenhuizen een bepaald percentage trauma- en beademingspatiënten krijgen. In Amsterdam bestaat al zo'n samenwerkingsverband op vrijwillige basis: het Sireneproject.

Meer over