Intensieve baan rechtvaardigt nog geen hoger salaris

Wilt u het uitgebreide advies lezen, of is er ook iets mis met uw salaris? Ga naar www.intermediair.nl/verdienikwelgenoeg


Dilemma

Sinds kort werkt de 60-jarige Nancy als verpleegkundige op een intensivecareafdeling. Ze helpt vooral patiënten die urgent psychiatrische hulp nodig hebben. Een intensieve baan waarvoor ze jaren werkervaring heeft opgedaan. Nancy's werkgever lijkt dat iets anders te zien. Hij heeft haar functie ingedeeld in schaal 40 en dus krijgt ze een salaris van 2.700 euro bruto per maand. Is dat niet te weinig? Van collega-verpleegkundigen in soortgelijke zorginstellingen weet Nancy dat ze veel meer verdienen.


Advies

Sommige verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg worden, net als Nancy, ingedeeld in schaal 40, terwijl anderen in schaal 45 of zelfs 50 terechtkomen. Dat heeft te maken met de zwaarte van een functie. Wat zijn de risico's van het werk? Welke verantwoordelijkheden heeft de verpleegkundige? En hoe zelfstandig moet hij of zij het werk uitvoeren? 'Het is best mogelijk dat de doelgroep complex is en om gespecialiseerde zorg vraagt, maar dat dit uw functie niet zwaarder maakt', zegt Marieke Visser van adviesbureau Berenschot. 'Zo kan het zijn dat er op uw intensivecareafdeling continu specialisten aanwezig zijn op wie u kunt terugvallen, zoals een psychiater of een gz-psycholoog. Ook kan er sprake zijn van een sterk geprotocolleerde omgeving, waardoor er minder vrijheid van handelen overblijft.'


Op basis van de verkregen informatie is voor de adviseurs van 'Verdien ik wel genoeg' moeilijk te bepalen of het salaris van Nancy in orde is. Dat ze een intensieve baan heeft binnen een zorginstelling die complexe zorg verleent, is wel duidelijk. Maar het blijft gissen naar de andere factoren die van invloed zijn op het salaris, zoals de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die Nancy als verpleegkundige heeft. Daarom kan ze het beste kijken naar haar functiebeschrijving. 'Aan de hand van een bestaande functiebeschrijving kan gekeken worden of die klopt met de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden', aldus Marco Borsboom van Abvakabo FNV. 'Zo niet, dan moet eerst een nieuwe aangepaste functiebeschrijving worden gemaakt.'


Met dat nieuwe functieprofiel kan Nancy om een herindeling van haar baan vragen, met mogelijk een hoger salaris. Dat is zo ongeveer de enige kans op een hoger loon. Want met haar leeftijd en ervaring zit Nancy nu aan het einde van haar huidige salarisschaal.


En als haar werkgever weigert, zegt Jacco van den Berg van het gelijknamige trainingsbureau, is er nog maar een optie over: 'Solliciteren naar een andere, hoger ingeschaalde, functie.'

Meer over