Intelligentie

Tamelijk geschokt ben ik door de stelling van Nelleke Noordervliet dat de bevolking steeds dommer wordt tengevolge van het feit dat laag opgeleide vrouwen meer kinderen krijgen dan hoog opgeleide vrouwen....

Ik neem aan dat Nelleke Noordervliet zichzelf beschouwt als een hoog opgeleide en intelligente vrouw. Zij zou behoren te weten dat het ontbreken van een hoge(re) opleiding niet wil zeggen dat iemand dom is. Wie dat denkt is zelf dom, ondanks een hoge opleiding.

Overigens wens ik Nelleke Noordervliet ter zijnertijd een goede en geduldige bejaardenverzorgster toe. Zo'n bejaardenverzorgster met veel sociale intelligentie.

Meer over