'Integriteitsstatuut' moet politieagenten op rechte pad houden

Een politieagent liegt niet, hij weet een geheim te bewaren en staat mensen op een fatsoenlijke manier te woord. Hij is uiterst terughoudend in het aannemen van geschenken, 'regelt' geen privékortingen en past bevoegdheden toe zonder aanziens des persoons....

Van onze verslaggeefster

DORDRECHT

Dat zijn enkele regels uit het integriteitsstatuut van de Nederlandse politie dat de gezamenlijke korpschefs donderdag in Dordrecht hebben aangeboden aan minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. Het statuut bevat voor politieagenten weliswaar geen nieuwe informatie, maar is volgens de korpschefs bedoeld als signaal dat de politieorganisatie en individuele politieambtenaren op niet-integer gedrag 'ondubbelzinnig aanspreekbaar' zijn.

Sinds een aantal jaren staat integriteit bij de politie hoog in het vaandel. Bij alle korpsen worden op grote schaal workshops en themadagen over het onderwerp georganiseerd. Cursussen, seminars en video's moeten agenten onderrichten over normafwijkend gedrag en wat daartegen te doen is.

Het landelijk selectie- en opleidingsinstituut (LSOP) van de politie werkt sinds een jaar met een integriteitstest die aantoont of aankomend personeel vatbaar is voor corruptie.

Aanleiding is de toenemende frequentie waarmee agenten in de fout gaan. Uit een onderzoek van het weekblad Elsevier blijkt dat de politie vorig jaar 534 keer onderzoek deed naar corruptie in eigen kring, variërend van het sjoemelen met declaraties tot het verstrekken van informatie aan criminelen. In 86 gevallen leidde dat tot ontslag van de agent, 34 keer werd voorwaardelijk ontslag opgelegd en 98 keer een disciplinaire straf.

De nieuwe gedragscode is volgens hoofdcommissaris P. Tieleman van het politiekorps Zuid Holland Zuid, portefeuillehouder integriteit in de raad van hoofdcommissarissen, een teken dat de normen strakker worden aangehaald. 'Gezag mag weer', zei hij.

Minister Dijkstal sprak zijn bezorgdheid uit over het vervagen van normen en waarden. 'Bij ambtenaren en bestuurders kan gauw het gevoel ontstaan dat een aantal dingen wel mag.'

Volgens Dijkstal maken alle lidstaten van de Europese Unie zich grote zorgen over de aantasting van de integriteit van ambtenaren en bestuurders. 'Grote criminele organisaties proberen grip te krijgen op de legale bovenwereld om hun zwarte geld wit te wassen. Dat is een regelrechte bedreiging voor het openbaar bestuur.'

Het nieuwe statuut komt op alle politiebureaus te hangen en wordt aan iedere agent persoonlijk toegestuurd. Aan overtreding van het statuut zijn geen straffen verbonden. Chefs die overtredingen bemerken, moeten het ambtenarenreglement raadplegen, waarin sancties staan beschreven die worden opgelegd bij 'plichtsverzuim'.

Meer over