Instroom studenten stuurt honoraria niet

Effect van ruimere numerus fixus is pas te zien na 12 jaar...

Van onze verslaggeefster Carlijne Vos

amsterdam Afschaffen of verruiming van de numerus fixus voor de studie geneeskunde biedt geen mogelijkheid de hoge honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten aan te pakken.

Dit zegt Marjanne Sint, bestuursvoorzitter van de Isala Klinieken en voorzitter van de commissie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RvZ), die hierover vrijdag een advies uitbrengt aan minister Klink (Volksgezondheid). Hij wilde weten of de inkomens van medisch specialisten omlaag gaan als er meer specialisten komen, lees: de toelating tot medische opleidingen wordt versoepeld of zelfs vrijgegeven.

Sint: ‘Als de minister iets wil doen aan de hoge honoraria dan zijn er eenvoudiger manieren om dat te doen. Sleutelen aan het uurloon of de normtijden van de medisch specialist bijvoorbeeld.’

Minister Klink zei afgelopen zondag in het tv-programma Buitenhof zelf ook niet te verwachten dat verruiming van de numerus fixus de oplossing is. Sint: ‘Voordat je het eerste effect ziet van verruiming van de instroom van studenten ben je minstens twaalf jaar verder. Zolang duurt het voordat iemand afgestudeerd is als medisch specialist.’

De RvZ heeft in zijn advies het hele opleidingstraject van medisch specialisten in kaart gebracht. ‘Het is voor het eerst dat dit systematisch is gebeurd. Dat is een grote winst, los van de beleidsvraag van de minister’, aldus Sint.

Hoewel Sint nog niet wil vooruitlopen op het advies van vrijdag is wel al duidelijk dat er in sommige vakgebieden, zoals geriatrie, sprake is van krapte. Of verruiming van de numerus fixus de oplossing is, laat zij in het midden.

‘Belangrijker is de vraag hoe de overheid eventuele verruiming van de medische vervolgopleidingen wil realiseren’, zegt Sint. Het ontbreekt echter aan inzicht in de kosten en baten van specialisten in opleiding. ‘Aan het begin van de opleiding kosten ze vooral tijd en geld, maar aan het eind van de opleiding dragen ze ook bij aan de omzet. Hoe het precies uitpakt weten we niet. Dat is de kern van het probleem’, aldus Sint.

Volgens gezondheidseconoom Erik Schut van de Erasmus Universiteit zijn de opleidingen tot medisch specialist, die het ministerie jaarlijks zo’n 650 miljoen euro kosten, een ‘black box’. Dat roept de vraag op of de opleiding van medisch specialisten wel geheel door het ministerie moet worden betaald. ‘Ziekenhuizen zullen het niet aan de grote klok hangen als ze verdienen aan specialisten in opleiding’, aldus Schut.

Meer over