Inspectie: Leerling basisvorming niet zelfstandig genoeg

Scholieren in de laagste klassen van het voortgezet onderwijs zijn ondanks de basisvorming, de onderwijsvernieuwing die vier jaar geleden werd ingevoerd, nog onvoldoende zelfstandig....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Dat concludeert de onderwijsinspectie na evaluatie van de basisvorming, het gemeenschappelijke programma voor alle leerlingen van de onderbouw. De inspectie maakte in het schooljaar 1996-'97 vier evaluaties en heeft haar bevindingen deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport verschijnt in een tijd dat scholen zich voorbereiden op vernieuwingen in de bovenbouw van voorbereidend beroepsonderwijs en mavo, en de invoering van de 'tweede fase' voor havo en vwo. Daarin ligt de nadruk op zelfstandig leren.

Meer over