Inspectie gunt leraren meer tijd

De Inspectie van het Onderwijs wil de kwaliteit van de lessen in de basisvorming verhogen door docenten meer tijd te geven om zich voor te bereiden....

In ruil daarvoor moeten schooldirecties en de inspectie strenger controleren of de kwaliteit van het onderwijs voldoet. Dit schrijft de inspectie in een nog vertrouwelijk rapport over de zin en onzin van zes jaar basisvorming, dat vandaag aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs wordt aangeboden.

De inspectie is positiever over de effecten van de basisvorming dan de onderwijskundigen, die begin september concludeerden dat de basisvorming in het voortgezet onderwijs ernstig tekortschiet en dat vwo-leerlingen minder presteren dan voorheen.

Volgens de inspectie is het onderwijspeil niet gedaald. Het percentage leerlingen dat naar havo en vwo gaat, neemt toe en het aantal zittenblijvers af.

Elke leerling die de basisschool verlaat, krijgt van school een advies voor het schooltype waar hij het beste naartoe kan. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat de helft van de leerlingen na drie jaar een ander schooltype volgt dan de basisschool had geadviseerd. Van die 50 procent gaat de helft naar een hoger schooltype (bijvoorbeeld havo in plaats van mavo) en de helft naar een lager schooltype.

De basisvorming, die in 1993 is ingevoerd, schrijft voor dat alle leerlingen in de eerste drie jaar van de middelbare school dezelfde vijftien vakken krijgen. Scholen mogen eenvijfde van de lessen naar eigen inzicht indelen.

Steeds vaker pleiten critici van de basisvorming voor het afschaffen van de plicht om alle jongeren dezelfde vijftien vakken te onderwijzen. De inspectie adviseert Adelmund de vijftien vakken te handhaven, maar niet te eisen dat iedereen de stof even grondig bestudeert. Een leerling op de mavo heeft immers maar twee jaar voor de basisvorming, terwijl een gymnasiast er drie jaar over mag doen.

Volgens de inspectie is van de onderwijsvernieuwing nog niet veel terechtgekomen. Het zogenoemde onderwijs op maat, waarbij de leerkracht geacht wordt alle kinderen op hun eigen niveau les te geven, komt op de meeste scholen niet uit de verf.

Die conclusie komt overeen met de bevindingen van inspecties in het basisonderwijs. Ook daar slagen docenten er niet in om les te geven op de manier die de overheid voorschrijft.

Meer over