Inspectie bezoekt Radboudziekenhuis Nijmegen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komt op 26 september naar het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen om te bezien of het ziekenhuis de hartoperaties bij volwassenen mag hervatten....

ANP

De tijdelijke leiding van het hartlongcentrum heeft het personeel en andere belangstellenden uit het ziekenhuis dinsdagmiddag in besloten kring ingelicht over de stand van zaken. De ziekenhuisdirectie hoopt medio oktober weer te kunnen opereren. Volgens een woordvoerder is er een groep patiënten die in april besloot te wachten totdat het UMC weer mocht opereren.

De sterfgevallen waren volgens de inspectie onder meer het gevolg van onderlinge ruzie tussen verschillende specialismen en slechte werkafspraken. Het UMC trok de Amsterdamse hartlongchirurg Leon Eijsmans aan om orde op zaken te stellen. Hij heeft sinds juni nieuwe protocollen en andere afspraken over hartoperaties bij volwassenen opgesteld. Dinsdagmiddag heeft Eijsmans het personeel over de nieuwe werkwijze voorgelicht.

Er is volgens de zegsman van het ziekenhuis niemand ontslagen. ‘De kritiek van de inspectie richtte zich niet op personen, maar op de manier van werken. Het is nu duidelijk te merken dat de saamhorigheid flink is verbeterd, dat het onderling vertrouwen terug is en dat de mensen zin hebben om weer te beginnen. We hopen te laten zien dat het hier enorm is verbeterd.’

Eijsmans blijft nog ongeveer acht maanden om het veranderingsproces te begeleiden. Vorige week maakte het UMC bekend dat hartchirurg Henry van Swieten van het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein het nieuwe hoofd van de afdeling wordt. Hij neemt voor twee jaar zijn voormalig naaste collega Sjef Ernst, een gepensioneerd cardioloog, mee als rechterhand.

Meer over