Nieuws

‘Inhaalslag’ resulteert in hoogste aantal nareizigers in 3,5 jaar

In het afgelopen kwartaal kwam het hoogste aantal ‘nareizigers’ in drieënhalf jaar naar Nederland. De forse stijging komt deels door de minder zware inreisbeperkingen, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een asielzoekerscentrum in het Nederlandse Budel. Beeld Merlin Daleman / HH
Een asielzoekerscentrum in het Nederlandse Budel.Beeld Merlin Daleman / HH

‘Nareizigers’ zijn familieleden van vergunninghouders die onder speciale voorwaarden Nederland tijdelijk mogen betreden. Tijdens de lockdown in de coronacrisis kelderde het aantal mensen dat op deze wijze een aanvraag deed. Nu de inreisbeperkingen minder zwaar zijn, ziet het CBS een ‘inhaalslag’. Al gedurende de gehele pandemie beweegt het aantal nareizigers mee met de zwaarte van het maatregelenpakket.

In het afgelopen kwartaal deden 2580 nareizigers een aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat is het hoogste aantal sinds het vierde kwartaal van 2017, toen 2835 mensen op deze manier Nederland probeerden binnen te komen. De hoge cijfers destijds hingen samen met de vluchtelingencrisis van 2015.

Volgens Sylvia Bleker, statistisch onderzoeker bij het CBS, was de huidige piek ‘te verwachten’. Tijdens de coronacrisis verlengde het IND de ophaaltermijn van de ‘machtiging tot voorlopig verblijf’, die mensen in staat stelt een aanvraag te doen als nareiziger. Zo hebben zij op dit moment zelf invloed op wanneer zij naar Nederland willen komen. Een moment met minder zware inreisbeperkingen ligt dan voor de hand.

Corona-omstandigheden
Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het effect van het coronavirus op het aantal nareizigers, ‘al zou dat wel een interessant onderzoek zijn’, aldus Bleker. Zo kan het instituut niet zeggen welk aandeel de corona-omstandigheden hebben op een stijging of daling van de cijfers. Ook de politieke en economische situatie in de landen van herkomst speelt altijd een rol. De meeste nareizigers komen uit Syrië en Eritrea.

Ook maakt het CBS donderdag het aantal asielaanvragen in het tweede kwartaal van 2021 bekend: 3355. Ook daar is een stijging ten opzichte van de eerste maanden van het jaar te zien. Voor asielaanvragen geldt in grote lijnen hetzelfde als bij nareizigers: het aantal beweegt mee met de status van de pandemie.

. Beeld .
.Beeld .
Meer over