ING voorspelt afvlakken stijging huizenprijzen

Aan de bovenmatige stijging van de huizenprijzen komt over anderhalf jaar een einde. Ook de groei van de hypotheken zal dan terugkeren naar een normaal niveau....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Tot deze voorspelling komt het economisch bureau van ING. De stijging van de huizenprijzen in de afgelopen jaren is volgens de ING-economen te danken aan een toename van de vraag bij een stagnatie in het aanbod van koopwoningen.

De grotere vraag is onder andere te danken aan de lage rente, het soepeler hypotheekbeleid van de banken en het relatief grote aantal dertigers en veertigers die liever in een koophuis dan in een huurhuis wonen. Het kabinetsbeleid om op deze grotere vraag in te spelen met het aanwijzen van bepaalde plekken in Nederland waar veel gebouwd zou moeten worden, is volgens de ING'ers vastgelopen op 'bestuurlijke processen'.

Uit recente cijfers die staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting heeft bekend gemaakt blijkt echter dat, als alle bouwplannen doorgaan, tegen het jaar 2000 in sommige regio's zelfs sprake kan zijn van een overschot aan koopwoningen. Door deze veranderde situatie op de woningmarkt zal de stijging van de huizenprijzen afvlakken, verwacht ING.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vindt de verwachting van ING voor het grotere huizenaanbod te rooskleurig. 'Wij zien hooguit tendenzen van een lichte verruiming van het woningaanbod. We hebben daarom eerder al voorspeld dat de stijging van de huizenprijs dit jaar afvlakt tot zo'n 4 à 6 procent per jaar. Maar wij signaleren in vele markten nog een behoorlijke schaarste aan woningen', aldus een NVM-woordvoerster.

De vertraging van de groei op de huizenmarkt over anderhalf jaar kan omslaan in een echte crisis, waarschuwen de ING-economen, als bijvoorbeeld rond die tijd ook de rente omhoog gaat of de overheid een einde maakt aan de onbeperkte aftrek van de hypotheekrente.

De invloed van de rente op de eonomie is sinds eind jaren zeventig, toen ook sprake was van een hausse op de woningmarkt, aanzienlijk toegenomen. De totale schuld aan hypotheken was toen iets meer dan een derde van het totale bedrag aan lonen dat in Nederland werd verdiend. Inmiddels ligt de hypotheekschuld boven de totale loonsom. In de afgelopen jaren zijn de Nederlanders bovendien meer gaan beleggen.

'Mocht een doemscenario van een substantiële rentestijging tot werkelijkheid worden, dan heeft dit voor schuldenaars een verlies aan vrije bestedingsruimte tot gevolg, met alle gevolgen van dien voor de economie', schrijven de ING-economen.

Een rentestijging lokt doorgaans een daling van de aandelenkoersen uit. Lagere koersen betekenen vermogensverlies en kunnen ook leiden tot lagere uitgaven door beleggers. De Nederlandsche Bank heeft onlangs een voorzichtige berekening gemaakt wat de gevolgen van een forse koerscorrectie (20 procent) voor de economie zijn. Dat blijkt volgens DNB mee te vallen. Zo'n beurskrach tast de economische groei nauwelijks aan.

Meer over