ING schikt met werknemer: Spelbos vertrekt

ING en marketingdirecteur Jurgen Spelbos zijn het eens geworden over de voorwaarden voor het vertrek van Spelbos per 1 maart....

Vandaag zouden de bank en haar werknemer elkaar op verzoek vande bank treffen bij de rechtbank, maar door de schikking is diezitting afgeblazen.

Augustus vorig jaar kwam Spelbos in opspraak. Intern werdenklachten tegen hem ingediend over cocaïnegebruik, het aannemenvan snoepreisjes en sjoemelen met budgetten en rekeningen. Deinterne klachten kwamen bij het dagblad De Telegraaf terecht enwerden publiekelijk niet door ING tegengesproken.

Daarop eiste Spelbos voor de rechter rehabilitatie. Een internonderzoek naar aanleiding van de klachten had uitgewezen datSpelbos grotendeels onschuldig was. De rehabilitatie kwam er,maar volgens ING was de arbeidsverhouding verstoord.

De 43-jarige Spelbos, afkomstig uit de reclamewereld, tradvijf jaar geleden aan als marketing- en communicatiedirecteur bijING Bank. Spelbos tekende onder meer voor de vorig jaarbeëindigde reclamecampagne met wandelende bankbiljetten, degeldmannetjes.

Meer over