Indonesiërs gaan vrijuit voor O-Timor

Vier hoge Indonesische officieren die door een speciaal tribunaal waren veroordeeld wegens schendingen van de mensenrechten in Oost-Timor in 1999 gaan alsnog vrijuit....

Voor critici is de uitspraak het definitieve bewijs dat het Indonesische tribunaal voor Oost-Timor een farce is geweest. 'Dit is een theater, geen gerechtshof', zo verwoordde de mensenrechtenactivist Hendardi de onvrede. 'De Verenigde Naties kunnen nu met het volste recht een internationaal tribunaal voor Oost-Timor instellen.'

Indonesië heeft steeds geweigerd mee te werken aan een internationaal tribunaal voor Oost-Timor. In plaats daarvan kwam het vorig jaar, na lang aarzelen en onder zware internationale druk, met een eigen tribunaal, waar het zelf de betrokken Indonesische militairen zou berechten.

Dat tribunaal dagvaardde uiteindelijk achttien verdachten. Op de verdachtenlijst ontbrak generaal Wiranto, in 1999 chef-staf van het Indonesische leger. Wiranto is volgens VN-onderzoekers de hoogste verantwoordelijke voor het geweld, dat uitbrak toen de Oost-Timorezen in een door de VN gecontroleerd referendum kozen voor afscheiding van Indonesië. Pro-Indonesische milities, die werden gesteund door het Indonesische leger, verwoestten het halve land en richtten een bloedbad aan; meer dan duizend mensen vonden de dood.

Twaalf van de achttien verdachten werden door het tribunaal vrijgesproken. Slechts vier Indonesische officieren werden veroordeeld. De toenmalige commandant van Oost-Timor, generaal-majoor Adam Damiri, kreeg drie jaar voor 'grove schendingen van de mensenrechten', veel minder dan de wettelijke minimumstraf .

De andere veroordeelden waren het voormalig hoofd van politie van Oost-Timor, Hulman Gultom, en de militairen kolonel Nur Muis en luitenant-kolonel Soejarwo. Hun veroordeling was een verrassing, al waren de straffen die zij kregen licht in verhouding tot de misdrijven waarvoor zij werden veroordeeld.

Deze vier waren de enige Indonesiërs die werden veroordeeld voor het brute geweld. De enige andere veroordeelden zijn twee Oost-Timorezen.

Meer over