Indonesië trekt laatste groep militairen terug uit Atjeh

Indonesië is donderdag begonnen met de terugtrekking van de laatste militairen uit de provincie Atjeh die het krachtens het akkoord van augustus heeft beloofd terug te halen....

De terugtrekking is onderdeel van het vredesakkoord dat Jakarta in augustus in de Finse hoofdstad Helsinki sloot met de rebellen van de Beweging Vrij Atjeh (GAM).

Indonesië stemde er mee in 24.000 van zijn bijna 50.000 militairen in Atjeh terug te trekken. Het vertrek van de militairen werd mede mogelijk gemaakt door de Beweging voor een Vrij Atjeh (GAM), die eerder deze week haar laatste wapens inleverde en haar militaire vleugel ontbond. De beweging zag ook af van haar oude eis van volledige onafhankelijkheid. De overeenkomst van augustus maakte een einde aan een 29 jaar durend conflict, dat ten minste 15.000 mensen het leven heeft gekost.

De plechtigheid werd bijgewoond door GAM-vertegenwoordiger Irwandi Yusuf en het hoofd van de 240 leden tellende waarnemersmissie van de Europese Unie, Pieter Feith. Verschillende sprekers benadrukten dat het nu van het grootste belang is dat oud-rebellen worden opgenomen in de maatschappij. Feith merkte op dat de GAM in de toekomst 'stembriefjes, geen kogels' kan gebruiken om haar doelen te bereiken.

Het vredesproces in Atjeh, een provincie van vier miljoen in het noorden van Sumatra, kwam goed op gang na de tsunami van 26 december 2004, die ten minste 156.000 Atjeeërs het leven kostte en een half miljoen dakloos maakte. Van cruciaal belang voor het succes van het proces was de belofte van de regering in Jakarta om Atjeh een grote mate van zelfbestuur en zeggenschap over een groot deel van de olie- en gasvoorraden in de provincie te gunnen.

Veel voormalige GAM-strijders verlieten de afgelopen maanden hun schuilplaatsen in de jungle en de bergen van de provincie. Ook keerden verscheidene GAM-leiders uit het buitenland terug. Enkelen weigeren evenwel terug te keren en waarschuwen dat Indonesië het vredesverdrag, net als een eerder akkoord van 2003, aan zijn laars zal lappen. De Indonesische militaire commandant in Atjeh, generaal-majoor Supiadin, garandeerde donderdag voormalige rebellen veiligheid.

Meer over