Indonesië geeft toe aan druk Australiërs

Indonesië is teruggekomen van zijn voornemen generaal b.d. Herman Mantiri te benoemen tot ambassadeur in Australië. De voordracht van Mantiri had in Australië opschudding verwekt, omdat de generaal het zogeheten bloedbad van Dili heeft goedgepraat....

Van onze buitenlandredactie

AMSTERDAM

Op 12 november 1991 opende een groep Indonesische soldaten zonder duidelijke aanleiding het vuur op een groep Oosttimorezen die een demonstratieve rouwmars hielden naar een begraafplaats bij Dili, de hoofdstad van Oost-Timor. Volgens de Indonesische regering zijn daarbij vijftig doden gevallen, ooggetuigen spraken destijds van zeker negentig en wellicht zelfs tegen de tweehonderd doden.

Mantiri, die toen aan het hoofd stond van het Militair Commando Udayana waaronder Oost-Timor valt, verklaarde destijds tegenover het Indonesische weekblad Editor: 'Wij hebben nergens spijt van. Wat er gebeurd is, was volkomen terecht. Zij waren tegen ons, ze demonstreerden, ze schreeuwden zelfs dingen tegen de regering. Voor mij staat dat gelijk aan rebellie, dus daarom zijn we ferm opgetreden.'

In Australië, waar veel Oosttimorese ballingen wonen, bracht de pers deze uitspraak in herinnering toen Mantiri werd voorgedragen voor de ambassadeurspost in Canberra. Een aantal Australische parlementsleden protesteerde. Premier Paul Keating deelde het parlement echter mee dat hij Mantiri's benoeming niet zou blokkeren, ook al voorzag hij dat journalisten en demonstranten de Indonesische generaal bij diens aankomst om tekst en uitleg zouden vragen.

'De Indonesische regering zal onder geen beding toelaten dat ambassadeur Mantiri het doelwit wordt van dergelijke demonstraties die vernederend kunnen zijn', zo verklaarde de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken donderdag het terugdraaien van de benoeming. 'Men kan zich afvragen of ambassadeur Mantiri in een dergelijke atmosfeer zijn taak goed kan verrichten.'

Indonesië annexeerde Oost-Timor in 1976, nadat Portugal te kennen had gegeven de kolonie op te geven. Het verzet tegen het Indonesische bestuur, dat door de VN niet wordt erkend is nog altijd sterk.

Meer over