Indonesië boekt eerste successen in strijd tegen bosbranden

De sterke rookontwikkeling door de duizenden bos- en veldbranden in Indonesië neemt langzaam af omdat het is gaan regenen en de wind is gedraaid....

Van onze medewerker

JAKARTA

Vooral in het noorden, westen en oosten van Kalimantan is het zicht verbeterd. Gisterochtend konden voor het eerst weer vliegtuigen landen in Pontianak, de hoofdstad van West-Kalimanten. De luchthaven was hier al enige weken gesloten.

In Midden-Kalimantan blijft de situatie slecht, hoewel ook hier de eerste regen is gevallen. De branden in deze provincie woeden voornamelijk in veengebieden waar het vuur in de grond zit. Regen leidt daar in eerste instantie tot meer rookontwikkeling. Als de regen aanhoudt, zal de situatie ook hier kunnen verbeteren.

In Sumatra is het zicht toegenomen, hoewel alleen in het noorden en midden van het eiland regen is gevallen. De verbetering in de zuidelijke delen lijkt vooral het gevolg van de veranderde windrichting en de brandbestrijding.

Volgens de autoriteiten zijn in Sumatra de vuurhaarden in een bosgebied van circa 2000 hectare geblust. In de provincie Riau, een van de zwaarst getroffen provincies in het midden van Sumatra, blijft het gevaar voor nieuwe branden bestaan omdat ook hier grote veengebieden liggen. Ondanks twee dagen regen is het zicht slecht. Vliegverkeer is nog steeds niet mogelijk.

Volgens de Indonesische meteorologische dienst kan de veranderde windrichting nadelige gevolgen hebben voor Jakarta, in het westen van het eiland Java. De hoofdstad is tot op heden grotendeels gevrijwaard gebleven van smog. Vooral de branden in Midden-Java kunnen een bedreiging vormen. De afgelopen twee dagen is het zicht in de stad al verminderd.

Op Java heeft het nog niet geregend en voorlopig wordt ook geen regen van betekenis verwacht. Als het zicht in de hoofdstad afneemt tot minder dan duizend meter, is dat gevaarlijk voor het drukke vliegverkeer. Zeker na het vliegtuigongeluk vorige week in de Sumatraanse stad Medan zullen de autoriteiten geen enkel risico nemen.

De regering maakte donderdag bekend dat op Kalimantan twintig boeren zijn gearresteerd wegens het stichten van branden. Bij veroordeling hangt hen een fikse straf boven het hoofd. De grote plantages en bosbouwbedrijven, die door de Indonesische minister van Milieu, Sarwono Kusumaatmadja, en verschillende milieuorganisaties als de hoofdschuldigen voor de branden zijn aangewezen, blijven tot op heden buiten schot.

Deze bedrijven hadden tot 1 oktober de tijd om verslag uit te brengen van de situatie in hun concessiegebieden en om hun onschuld aan te tonen. Volgens de minister van Bosbouw, Djamaloedin Soeryohadikoesoemo, hebben van de 176 bedrijven die om inlichtingen is gevraagd slechts 17 op adequate wijze hun formulieren ingevuld; 112 bedrijven hebben nog helemaal niet gereageerd. Als de bedrijven hun onschuld niet kunnen aantonen, kan de regering hun vergunning intrekken.

Djamaloedin liet deze week weten dat hij bereid is consequenties te trekken uit de ramp, als hem dat wordt gevraagd.

Meer over