Indisch verleden als bron van wijsheid: Verzet van de Molukkers onder Thomas Matulesi (1817)

NADAT DE VOC erin was geslaagd de Molukken te beheersen, werd de handel in specerijen uit de Molukken het monopolie van de VOC....

De zware druk riep verzet op onder de bevolking. Onder het Britse koloniale bestuur had de regering de lasten van het volk verlicht door de verplichte leveranties af te schaffen en de herendiensten te verminderen. Evenwel, nadat het gebied opnieuw in Nederlandse handen was gekomen, werden de zware lasten opnieuw ingevoerd. Daarbij werden nog andere zware verplichtingen opgelegd, onder andere dwangarbeid in het openleggen van bossen en de verplichte levering van dakbedekking, gezouten vis, gedroogd vlees en koffie.

Als gevolg van deze onderdrukking kwam het Molukse volk in 1817 in opstand tegen de VOC, onder leiding van Thomas Matulesi, later Pattimura genaamd. Eerst werd het Hollandse fort 'Duurstede' in Saparua aangevallen. Het fort werd door het volk veroverd en de Hollandse resident sneuvelde in dit gevecht. Het verzet breidde zich uit tot Ambon, Ceram en andere plaatsen. Op 16 december 1817 werden Matulesi en zijn vrienden gevangen genomen en ter dood veroordeeld.

Uit: De Nationale Geschiedenis van Indonesië voor SMA (tweede fase voortgezet onderwijs), door G. Moedjanto, Nani Sunarti, Chr. Kristanto DH en Anton Haryono, Jakarta, 1992.

Meer over