Indisch verleden als bron van wijsheid: De verdediging van de Indonesische onafhankelijkheid

NA DE Indonesische onafhankelijkheidsverklaring op 17 augustus 1945 rezen er protesten, zowel in binnen- als buitenland, onder degenen die de oprichting van de Republiek Indonesië teniet wilden doen en de grondslagen van de staat (Pancasila) poogden te veranderen....

De druk van geallieerde zijde (Groot-Brittannië) met achter zich de Nederlanders, die zich ten doel stelden Indonesië opnieuw te koloniseren, heeft in verschillende delen van het land verzet opgeroepen onder de bevolking, die de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Republiek Indonesië verdedigde. Nederland koesterde de ambitie Indonesië te overheersen. Daartoe maakte het gebruik van militaire agressie, ondersteund door de troepen van de NICA (Netherlands Indies Civil Administration - red.) en de geallieerden (Groot-Brittannië). En het voerde een verdeel-en-heerspolitiek door het stichten van marionetten-staten, zoals de staat Pasundan, de staat Oost-Indië, enz.

Uit: De Nationale en Internationale Geschiedenis, voor de examenklas van het voortgezet onderwijs, door Badrika en Sulaeman, Jakarta, 1994.

Meer over