India kan sancties VS verwachten

President Clinton zal de nucleaire proeven van India hoogstwaarschijnlijk bestraffen met zware economische sancties, die India miljarden dollars gaan kosten....

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

WASHINGTON

Ook de regering van Japan, het enige land dat ooit een atoomaanval te verduren kreeg, overweegt sancties tegen India. New Delhi werd dinsdag overspoeld met internationale protesten. Pakistan reageerde uiterst fel, China uitte zich diplomatiek, Rusland nam afstand van de Indiase kernproeven, maar keerde zich ook tegen sancties. Namens de EU protesteerde het Britse voorzitterschap en ook Nederland toonde zich bij monde van minister Van Mierlo ontstemd.

Economische sancties van de Verenigde Staten tegen India zijn volgens Clintons woordvoerder McCurry en nationale veiligheidsadviseur Berger 'praktisch zeker' en 'onontkoombaar'. Al zou Clinton anders willen, de wet tegen nucleaire proliferatie verplicht hem praktisch om maatregelen te nemen.

Dat betekent dat de Amerikaanse hulp aan India, de leveranties van militair materieel, kredieten en leningen worden stopgezet. De VS zullen zich in internationale organen zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Verenigde Naties en ontwikkelingsbanken keren tegen leningen en kredieten aan India.

Ook Amerikaanse banken zullen door Washington worden verplicht geen nieuwe leningen en kredieten aan India te verstrekken. India is met 80 miljard gulden 40 miljard dollar de grootste debiteur van de Wereldbank en loopt nu het risico dat nieuwe leningen met een totale waarde van zes miljard gulden drie miljard dollar worden geblokkeerd door de VS. Als Clinton binnen dertig dagen tot sancties besluit, heeft dat vergaande financiële consequenties voor India.

Clinton riep gisteren meteen de Amerikaanse ambassadeur in New Delhi Richard Celeste terug voor overleg.

Clinton overweegt een voor komend najaar gepland werkbezoek aan India af te zeggen. Veel hangt af van de vraag hoe India zal reageren reageert op Clintons dringende verzoek de proeven te staken en het kernstop-verdrag, dat alle nucleaire proeven verbiedt, alsnog te ondertekenen. Dat verdrag is ondertekend door 149 landen en dateert uit 1996.

Washington hoopt met deze scherp afwijzende reactie nog te voorkomen, dat de nucleaire proeven in het grensgebied met Pakistan tot een wapenwedloop zullen leiden. De bezorgdheid over een nucleaire wapenwedloop en een confrontatie tussen India en Pakistan is in Washington groot.

Tegelijkertijd heeft India president Clinton in moeilijkheden gebracht. Door de proeven is ratificatie van het kernstop-verdrag door de Senaat onzeker geworden. De Republikeinse voorzitter van de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, Jesse Helms, beschouwt de actie van India als het beste bewijs dat het verdrag 'niet heeft gedeugd en ook nooit zal deugen'. Helms weigert te beginnen met de ratificatie van het verdrag en is volgens zijn woordvoerder Marc Thiessen vast besloten het verdrag te torpederen.

Republikeinen in de Senaat hebben maandag ook scherpe kritiek uitgeoefend op de Amerikaanse inlichtingendiensten, de CIA in het bijzonder. De voorzitter van de Senaatscommissie voor de inlichtingendiensten, Richard Shelby, vindt dat de CIA 'kolossaal geblunderd' heeft. Volgens de senator uit Alhabama is 'dit de grootste fout van de CIA in de afgelopen tien jaar'. Alle Amerikaanse inlichtingendiensten zouden verrast zijn door de Indiase proeven.

Overigens heeft alleen de CIA openlijk erkend 'niet van te voren gewaarschuwd te zijn'. Of de NSA en de militaire inlichtingendiensten van niets wisten is nog onduidelijk. Dat moet deze week blijken tijdens hoorzittingen over 'het falen van de inlichtingendiensten'.

Ook Shelby is een tegenstander van het kernstop-verdrag. Hij ziet in de onwetendheid van de CIA een argument dat het verdrag niet deugt. 'Wat heb je aan afspraken als we die niet kunnen verifiëren', aldus de senator.

Meer over