In Portsmouth is het elke dag Sail

SOUTHAMPTON IS TROTS OP ZIJN HANDELSVERLEDEN, PORTSMOUTH KOESTERT EEN MILITAIRE TRADITIE. PETER DE WAARD PROEFT MARITIEME GESCHIEDENIS...

'Waar komen jullie vandaan? Ah. Nederland. We hebben veel oorlogen tegenelkaar gevoerd. Begonnen jullie die nu of waren wij dat?'

Linda is de barvrouw van pub The Mary Rose in het midden van het oudegarnizoensgedeelte van Portsmouth. Als zij er is, hoeven er geen andereklanten te zijn. Ze praat honderduit. Vooral over de oorlog. 'Je moet naarhet D Day Museum gaan. Heel indrukwekkend.'

In Portsmouth denken de mensen continu aan de strijd. Hier regeertGroot-Brittannië nog altijd over de wereldzeeën. Elke pub is naar eenschip of admiraal vernoemd. En elk restaurant of publiek gebouw heefttenminste een foto, schilderij of afbeelding van een oorlogsschip.

Linda: 'Wij beginnen eigenlijk nooit oorlogen. Maar als de oorlogbegonnen is, dan - we enjoy it.

Behalve een marinebasis is Portsmouth een garnizoensstad. De overzeesestrijd heeft de burgers van deze stad door de eeuwen heen te eten gegeven.De kust is bezaaid met forten en verdedigingswerken. Boven, vanaf hethistorische Roundhouse, zie je nu nog elke tien minuten een marineschip dehaven uitvaren.

'Vlak voor de invasie van Normandië in 1944 kon je over de schepen heenlopen naar het eiland Wight', vertelt Jacquie Shaw van het toeristenbureau.Ze leidt de wandeling over Roundhouse en de 18 guns battery waarvan in hetverleden familieleden hun jongens uitzwaaiden die nieuwe koloniën gingenveroveren of landen gingen bevrijden.

Portsmouth is in tegenstelling tot Southampton compact. De beroemde'historic dockyard' ligt vlak bij de nieuwbouw. Hier liggen bij elkaar deHMS Victory waarvan Nelson de slag bij Trafalgar leidde en de HMS Warrior,het eerste ijzeren oorlogsschip. Sinds het in 1982 uit de haven werdgelicht, wordt hier ook de Mary Rose geconserveerd - het enige bewaardgebleven oorlogsschip uit de 16de eeuw. Het wordt al 23 jaar nat gehoudenom te voorkomen dat het uit elkaar valt.

Portsmouth pronkt ook buiten de historic dockyard graag met zijnachthonderd jaar oude maritieme geschiedenis vol zeeslagen en invasies. Eris een 'Overwinningen-, Slagen- en Blunders'-wandeling, er is eenD-Day-wandeling en er is uiteraard een Nelson-trail. Alle grote zeehelden,admiraals en generaals liepen hier over de kade, bepaalden hun strategieënen vermaakten zich zo goed als dat in Portsmouth mogelijk was.

Maar de stad is niet alleen nostalgie naar de tijd van Britain rulesthe waves. In 2003 heeft de stad een nieuw ijkpunt gekregen. Een 170 meterhoge toren is het visitekaartje van de nieuwe stad. De Spinnaker Tower,zoals het gebouw heet, lijkt nog het meest op Burj-al-arab in Dubai. Vanuithet kraaiennest in de top is er een fenomenaal uitzicht over de omgeving.

Niet alle inwoners zijn enthousiast over het controversiëlemillenniumproject. Het gebouw werd jaren te laat opgeleverd en was ver overde begroting. Veel inwoners schudden nog elke dag hun vuist in de richtingvan de toren die midden in het nieuwe winkelcentrum Gunwharf Quay isgelegen.

Gelukkig heeft Portsmouth nog een andere kant - even weg van de zee.Want het is ook de stad van de grote bouwkundige ontwerper Isambard KingdomBrunel, die juist spoorlijnen aanlegde. Het is bovendien de geboortestadvan Charles Dickens, Rudyard Kipling en de acteur Peter Sellers.

Southampton moet het doen met komiek Benny Hill.

Meer over