In het spoor van 100 jaar Woningwet

Spectaculair klinkt het niet, maar de excursies die in het kader van 'Wij wonen - 100 jaar Woningwet' in Amsterdam worden georganiseerd, bieden meer dan uit de gortdroge benaming valt op te maken....

De Woningwet van 1901 moest een einde maken aan de woonellende in de volkswijken. De wet stelde eisen aan de kwaliteit van huurwoningen en buurten. Bedompte stegen moesten plaats maken voor ruime straten. Arbeiders moesten in tuindorpen gezond in het groen kunnen leven.

De Amsterdamse School, een stroming in de architectuur die zich in de jaren twintig van de vorige eeuw liet gelden, gaf een bijzondere wending aan de opvattingen over maatschappelijk verantwoord bouwen. De bouwstijl kenmerkte zich door een dynamische structuur, expressieve kleuren en frivole versieringen. Rijen smalle, grauwe woonhuizen moesten worden omgevormd tot arbeiderspaleizen.

Twee busexcursies op 11 en 12 mei, een wandeling van 'De Pijp' naar Nieuw-Zuid op 20 mei, een fietstocht door Amsterdam Noord op 10 juni en een wandeling van de Jordaan naar het Westerpark op 24 juni laten zien welke invloed 100 jaar Woningwet op het Amsterdamse stadsbeeld heeft, en voeren langs het erfgoed van bevlogen architecten.

De brochure '100 Jaar wonen in Amsterdam' bevat een inschrijfformulier voor de excursies en is aan te vragen bij het KNAG, Postbus 80123, 3508 TC Utrecht. E-mail: info@knag.nl. Aanmelden kan ook via www.knag.nl of telefonisch (020-475.09.24) bij het Documentatie- en tentoonstellingscentrum voor de Volkshuisvesting (wo, do en zo van 14-17 uur).

In het documentatiecentrum (Spaarndammerplantsoen 140, Amsterdam) loopt tot 15 december de expositie Poste Restante over de geschiedenis van de Amsterdamse volkshuisvesting en de Amsterdamse School. Het centrum is gevestigd in een voormalig postkantoor dat doorgaat voor een van de fraaiste vorbeelden van de Amsterdamse School. Het is onderdeel van gebouw 't Schip, wereldberoemd complex van arbeiderswoningen dat Michel de Klerk ontwierp.

De twee busexcursies en de wandeling '100 jaar woningwet & literatuur' (inl: 020-624.46.95 of e-mail:

mieke.krijger@wanadoo.nl) eindigen bij het documentatiecentrum. Het Spaarndammerplantsoen is sowieso de moeite waard als vertrekpunt voor een wandeling of fietstocht langs 'arbeiderspaleizen in het groen'. Niet ver van De Klerks schepping bevindt zich een gevelsteen met een boodschap:

De staat gaf 't zwakke wet en stut,

de stad heeft mee de zorgen willen dragen,

toen burgerzin, geroerd door billuk klagen,

aan 't bouwen toog, staat, stad en volk tot nut.

Meer over