In deeltijd haalt alleen vrouw de top

Carrièrejagers die in deeltijd naar de top willen, stuiten op een glazen plafond. Parttimers zijn in het Nederlandse topmanagement zeer schaars, ook bij bedrijven die deeltijd propageren....

Van onze verslaggevers Bart Dirks en Kees Kraaijeveld

Dat valt op te maken uit een rondgang langs een groot aantal beursfondsen. Hoewel de ondernemingen benadrukken dat deeltijd en carrière elkaar 'in principe' niet bijten en het recht op deeltijd is vastgelegd in de CAO, wijst de praktijk uit dat topfuncties vrijwel altijd voltijdsbanen zijn.

Zo werkt bij ING 21 procent van de 35 duizend medewerkers in deeltijd. Maar onder het hogere management - werknemers die meer dan tienduizend gulden per maand verdienen - is het aandeel deeltijders slechts 3 procent. Bij Akzo Nobel werken slechts drie van de 331 top executives in deeltijd, alledrie vrouw. 'In de praktijk blijken leidinggevende functies moeilijk te doen in deeltijd', laat het chemieconcern weten.

Arbeidseconomen betwijfelen of de Wet Aanpassing Arbeidsduur die vandaag van kracht wordt, verandering zal brengen in het kleine aantal deeltijders in hoge functies. Deze 'deeltijdwet' geeft werknemers het recht om minder of meer uren te gaan werken, tenzij 'zwaarwegende argumenten' van de werkgever dat onmogelijk maken. 'De krapte op de arbeidsmarkt lijkt me een belangrijker drukmiddel om deeltijd af te dwingen dan de nieuwe wet', verwacht arbeidseconoom M. Kerkhofs van Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) in Tilburg.

Vragen om deeltijdwerk zal volgens Kerkhofs, zeker bij hogere functies vaak worden uitgelegd als gebrek aan betrokkenheid. 'Aan de onderkant van de arbeidsmarkt word je betaald voor het aantal uren dat je werkt, op hogere niveaus gaat het om de taken die je moet uitvoeren. Die kosten eerder 45 dan 32 uur per week.'

Dat carrière en in deeltijd werken elkaar bijten, ontkennen alle bedrijven. 'Het gaat hoogstens wat langzamer omdat je in deeltijd langzamer ervaring opbouwt', aldus ABN Amro. Wel tekenen de ondernemingen aan dat een leidinggevende functie moeilijk te vervullen is in deeltijd. Fulltime lijkt de norm. 'Bij ASML nodigt ons succes en de positieve sfeer uit tot een voltijdsbaan', aldus de zegsman van het Veldhovense technologiebedrijf. 'Al ken ik hier toch een paar dames in het management die in deeltijd werken.'

De paar deeltijders in hogere functies zijn vrijwel zonder uitzondering vrouw. Zo werkt bij ING van de mannen in het hoger management 1 procent parttime tegen 32 procent van de vrouwen. Geen van de 329 in rangorde hoogste mannen bij uitgever Wolters Kluwer werkt parttime. Onder de 99 vrouwen zijn wel enkele deeltijders.

Meer over