In Ambon-stad vallen opnieuw doden

Na enige maanden van betrekkelijke rust is de strijd tussen moslims en christenen op het Molukse eiland Ambon maandag en dinsdag weer opgelaaid....

De eilandbewoners vrezen een herhaling van het drama dat zich van januari tot maart voltrok. Toen kwamen honderden Ambonezen om het leven en sloegen tienduizenden op de vlucht.

In Ambon-stad lag het openbare leven gisteren stil. Winkels, scholen en overheidskantoren sloten de deuren. Openbaar vervoer viel er vrijwel niet te bekennen. Vooral rond de haven en in de omgeving van de belangrijkste winkelstraat in het centrum ontstonden vechtpartijen tussen christenen en moslims. Hier en daar ontploften zelfgemaakte bommen.

Op tal van plaatsen stegen rookwolken op uit de in brand gestoken winkels en woningen. 'Het is bijna net zo erg als in januari. Honderden mensen hebben al een veilig heenkomen gezocht in kerken, moskeeën en legerposten', vertelde de bewaker van een hotel aan de rand van Mardika, een van de getroffen wijken.'

Politie en leger schoten in de lucht om de vechtenden uiteen te jagen. Toen dat niet hielp werd er gericht geschoten. De meeste slachtoffers zijn volgens de ziekenhuizen getroffen door kogels. Een woordvoerder verklaarde in de loop van de dag dat de politie de toestand meester was, maar dat werd door verschillende stadsbewoners tegengesproken. 'Overal zijn mensen op de been en daarnet is er nog een enorme bom ontploft', meldde een Ambonees kort voor middernacht.

Volgens een Ambonese journalist zijn de ordetroepen partijdig - net als bij de eerdere onlusten. De Indonesische minister van Defensie, generaal Wiranto, besloot toen de plaatselijke troepen te vervangen door mariniers en eenheden van de elite-eenheid Kostrad uit Java. De betrekkelijke rust van de afgelopen maanden was te danken aan hun harde maar onpartijdige optreden. Een dag of tien geleden zijn die eenheden echter teruggetrokken.

De in Ambon werkzame Nederlandse pastoor Bohm vermoedt dat de nieuwe geweldsuitbarsting daardoor in de hand is gewerkt. 'De mariniers en Kostrad-soldaten hadden een goede band met de burgers en waren onpartijdig. Sinds die zijn verdwenen is de spanning zienderogen toegenomen.' Wat de vonk in het kruitvat heeft doen slaan is hem niet bekend.

De militaire commandant van de Molukken, brigadegeneraal Max Tamaella, heeft om nieuwe versterkingen gevraagd. Maar daarover is in Jakarta nog geen besluit genomen.

Ambon is niet het enige eiland van de Molukken dat dit jaar door gewelddadigheden is getroffen. Ook op de Kei-eilanden, Saparua, Nusa Laut, Seram en de Banda-eilanden hebben zich herhaaldelijk vechtpartijen tussen moslims en christenen afgespeeld. Op de Kei-eilanden zitten meer dan twintigduizend mensen nog steeds in provisorisch opgetrokken vluchtelingenkampen. Ze hebben dezer dagen een kleine afvaardiging naar Jakarta gestuurd om de aandacht van de regering te vestigen op de barre omstandigheden waaronder ze daar bivakkeren. Volgens deze delegatie sterven er elke dag wel twee of drie vluchtelingen door gebrek aan voedsel en medicijnen.

Meer over