In 2025 zal alles anders zijn

Wie in de jaren zestig op de lagere school zat, werd verteld dat we in de toekomst pilletjes te eten zouden krijgen (astronautenvoer) en over rollende trottoirs naar het werk zouden gaan....

Hoewel de toekomst niet kenbaar is, kunnen we het fantaseren over detoekomst maar moeilijk laten. Het blijft fascinerend om na te denken overde vraag hoe de wereld er rond pakweg 2025 uit zal zien. De VPRO begintmaandag de 21-delige serie De Toekomst, waarin documentairemakers zichniet alleen afvragen wat er zal gebeuren met het klimaat en demulticulturele samenleving, maar ook hoe computerspelletjes ons denkenbeïnvloeden.

De eerste aflevering, 24/7, neemt als uitgangspunt dat vanaf 2007 vanelk kind een elektronisch dossier zal worden aangelegd. In een verderetoekomst zullen kinderen steeds nauwkeuriger gevolgd kunnen worden. Bijgeboorte zal hun DNA-profiel al aangeven of zij geneigd zijn tot agressieof ander ongewenst gedrag. Ook andere risicofactoren - ouders, buurt - gaande computer in.

Maar wanneer mogen de instanties ingrijpen in de persoonlijkelevenssfeer? Uit een bizar moment in de documentaire wordt duidelijk datde politie droomt van een model, waarin de computer razendsnel uitrekentwanneer interventie noodzakelijk is. Maar zoals de Amsterdamse politiechefWelten in de film zegt: doorgaans ontbreekt het niet aan de kennis, maaraan de moed om in te grijpen. Het is naïef om te denken dat de politiezich straks achter een computermodel kan verschuilen. Helaas gaat deze aflevering niet diep in op zulke vragen in. De film is gemaakt volgens dewetten van de moderne documentaire: een impressionistisch mozaïek waarvande kijker in eigen brein de stukjes maar bij elkaar moet leggen. (PG)

De Toekomst, Nederland 3,

19.45 uur.

Meer over