'Imam moet vaste plek krijgen in gevangenis'

Er moeten op korte termijn een veertigtal imams worden aangesteld in gevangenissen. De geestelijke verzorging van de vierduizend moslims die in justitiële inrichtingen verblijven schiet ernstig tekort....

Van onze verslaggever

ROTTERDAM

Dit stellen islamitische organisaties, die donderdag de regering opnieuw hebben opgeroepen snel imams in gevangenissen aan te stellen. Het gebrek aan geestelijke verzorging voor moslims komt doordat tot nu toe een samenwerkingsverband met een breed draagvlak in de islamitische gemeenschap ontbrak.

De regering stelt dit als voorwaarde voordat zij imams wil aanstellen. Daarom hebben moslims de Vereniging Imams Nederland (VIN) opgericht. Bij de vereniging zijn hondervijftig imams aangesloten.

De VIN wil dat de regering per 1 januari 1999 middelen reserveert voor de aanstelling van imams in justitiële inrichtingen. De oproep van de VIN wordt gesteund door de Nederlandse Islamitische Raad, de Islamitische Universiteit Rotterdam en de Turks-Islamitische Sociaal Culturele Federatie (TICF), de grootste Turkse moskeeorganisatie in Nederland.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde onlangs een nota over imams. Daarin liet zij weten dat ze bijscholingscursussen voor imams wil financieren. Maar het opleiden van imams moeten moslim-organisaties zelf doen. Daarvoor is ondermeer de Islamitische Universiteit Rotterdam opgericht.

De universiteit kwam na de oprichting negatief in het nieuws, omdat zij gelden ontvangt uit fundamentalistische islamitische landen.

Volgens de universiteit overtreft het aantal aanmeldingen van studenten voor het komende jaar ruimschoots het aantal beschikbare plaatsen.

Eerder uitte ondermeer het Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB) kritiek op het feit dat de islamitische universiteit docenten aantrekt uit zeer behoudende hoek, zoals de Egyptische Al Azhar-universiteit. Maar volgens één van de voormannen van de betrokken islamitische organisaties, drs. S. Damra, streven de organisaties wel degelijk integratie van moslims in de Nederlandse samenleving na. Damra, medewerker van het ACB, is inmiddels door het ACB met verlof gestuurd.

In een nota over de 'Politieke Islam in Nederland' concludeerde de BVD vorige week verder dat de aktiviteiten van de grootste betrokken organisatie, de TICF, 'dikwijls zijn gericht op het veiligstellen van Turkse staatsbelangen'.

De TICF werkt nauw samen met het ministerie van Godsdienstzaken in Ankara. Dat ministerie stuurt en betaalt de Turkse imams in Nederland. De leiding van dit ministerie juicht een opleiding voor imams in Nederland toe mits de imams hun banden met het ministerie niet doorsnijden.

Meer over